Bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden dienen er vooraf eisen geformuleerd te worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om hen hierbij te ondersteunen heeft het Platform Gezond Binnenklimaat het ‘PvE Gezonde Kantoren 2018’ laten opstellen. Het rapport werd gisteren overhandigd aan Diederik Samsom, onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord.