Tag Archives: gasloos

Gasloos verwarmen

Gepubliceerd op

Cv-ketelinstallaties worden meestal te ruim gedimensioneerd om onder alle klimaatomstandigheden het gewenste comfortniveau te kunnen garanderen. Bij warmtepompen werkt deze veiligheidsmaatregel juist tegen de installatie in, betogen drie deskundigen.

Lees het artikel verder op InstallateursZaken.nl of in de app

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Van het gas af met behoud van bestaande cv-installaties

Gepubliceerd op

Stichting MOED heeft samen met Woonstichting Tiwos, ondernemers Durocan en Tube Inside en kennisinstituut ISSO de handen ineengeslagen om een antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoe komen we van het gas af met behoud van bestaande cv-installaties’? Woonstichting Tiwos heeft hiervoor drie appartementen in Tilburg beschikbaar gesteld. Per woning realiseert elk van de twee ondernemers een alternatieve cv-installatie om van het gas af te komen. Een derde woning met een conventionele combiketel dient als referentiewoning.

De spelregels zijn om zo goed mogelijk de nieuwe installatie in te passen in de woning met de bestaande installatie met zo min mogelijk aanpassingen. Dit betekent dat de cv-ketel wordt ingeruild voor het alternatieve verwarmingssysteem. De radiatoren, leidingwerk en ventilatie blijven daarbij intact. Het doel van dit project is om te onderzoeken welke oplossingen er nog meer zijn dan rigoureus een woning aan te pakken.

Het initiatief vloeit voort uit de probleemstelling dat het voor bestaande bouw moeilijker is om vervangende technieken in te passen. Installateurs hebben te maken met randvoorwaarden van de bestaande bouw. Dit zijn bijvoorbeeld gebrekkige isolatie, te kleine radiatoren, ontbreken van vloerverwarming, gebrekkige ventilatiesystemen. Het is vaak financieel en bouwtechnisch niet goed mogelijk om deze randvoorwaarden aan te passen.

Stichting MOED verzorgt de coördinatie en ISSO verricht metingen in samenwerking met de Helicon opleiding Energie & Water. Zij verrichten in elke woning metingen op het gebied van comfort en elektrisch energiegebruik. Het project loopt tot eind februari a.s. De resultaten worden gepubliceerd in april en zullen o.a. vindbaar zijn via isso.nl.

Winkelcentrum van het gas af: een uitdaging

Gepubliceerd op

Bij winkelcentrum Kronenburg in Arnhem is deze winter op feestelijke wijze de aansluiting op stadsverwarming gevierd. De trend is onmiskenbaar: steeds meer winkelcentra gaan van het gas af en kiezen dan voor stadsverwarming. De ervaringen in Arnhem laten zien welke installatietechnische uitdagingen daarbij komen kijken.

Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem besloot, net als veel andere winkelcentra uit de jaren zeventig en tachtig, om in 2018 te vernieuwen. “In Arnhem is winkelcentrum Presikhaaf, dat ook in ons bezit is, al enige jaren aangesloten op stadsverwarming. Voor Kronenburg was het nu tijd om de cv-ketel te vervangen”, vertelt Lieke Klerks van eigenaar Wereldhave. “Wij zijn van mening dat op het moment dat je het anders kunt doen, je geen gas meer moet willen. Er is natuurlijk druk vanuit de overheid, maar de keuze om de gaskraan dicht te draaien bij Kronenburg is ook sterk geworteld in onze bedrijfsstrategie.”

Rik Janssen, manager Marketing en Communicatie bij Wereldhave, vult aan: “De overstap naar stadsverwarming is niet op zichzelf staand, het maakt deel uit van onze ambitie om het energiegebruik en de CO2-uitstoot in de winkelcentra te verlagen. Met name als er sprake is van renovatie komt de overstap naar stadsverwarming al snel in beeld.”

Praktische impact
In de praktijk hebben de winkeliers weinig gemerkt van de overgang naar stadsverwarming. Klerks: “De verwarming in het winkelcentrum zit op de hoofdaansluiting van Wereldhave. Deze is op de stadsverwarming aangesloten. Voor winkeliers heeft dit weinig praktische impact.”

Desalniettemin moesten diverse aanpassingen worden doorgevoerd in het leidingenstelsel van het winkelcentrum. “Normaliter hoeft binnenin het pand weinig aangepast te worden. In principe hoef je alleen de cv-installatie te vervangen voor een warmteafleverset”, zegt Annemarie Sent, accountmanager bij Nuon. “Maar bij Kronenburg kwamen we op een andere plek binnen dan waar de gasgestookte ketel stond, dus daar moesten wat leidingen aangepast en gelegd worden.”

Buitenwerk
Vooral het buitenwerk bracht diverse uitdagingen met zich mee. Sent: “Voor de leidingen moest een boring onder een nabijgelegen kruispunt door gemaakt worden. Hiervoor moest de totale lengte van de leiding worden uitgelegd. In de buurt van het winkelcentrum is daar een groenstrook voor gebruikt.”

Bij het winkelcentrum is gekozen om de warmteleiding aan te sluiten op de plek waar de vrachtwagens laden en lossen. Het was belangrijk om duidelijk te communiceren wanneer deze plek wel of niet bereikbaar was, aldus Sent. Dat gold ook voor de beperkte bereikbaarheid van het winkelcentrum doordat straten, zo kort als mogelijk was, werden afgesloten. Hiervoor zijn in samenwerking met de gemeente Arnhem uitgebreide verkeersmaatregelen met bewegwijzering uitgevoerd. Sent: “Door middel van flyers hebben we de bewoners hierover geïnformeerd. Daarnaast hadden we veel contact met de gemeente en Wereldhave, zodat we de communicatie met bewoners zo goed mogelijk konden coördineren." Uiteindelijk is de operatie zonder klachten van omwonenden uitgevoerd.

CO2-besparing
De aansluiting op stadsverwarming levert Kronenburg een CO2-besparing van 85 procent op in vergelijking met de aardgasgestookte cv-installatie. Die besparing is vastgesteld door expertbureau BCGR, dat onder andere kijkt naar de oorsprong van de warmte die de AVR in Duiven levert. Sent: “De AVR verwerkt onder meer biogeen materiaal, zoals organisch afval, dat als duurzaam is aangemerkt. Daarnaast staat bij AVR in Duiven een speciale centrale die warmte maakt uit papierresidu." Sent wijst er ook op dat dankzij het warmtenet restwarmte die voorheen verloren ging nu een nuttige bestemming krijgt.

Voor vastgoedeigenaren is stadsverwarming op twee manieren duurzaam, concludeert Sent. De warmte is grotendeels afkomstig uit duurzame restwarmte en het systeem is onderhoudsarm doordat ketels niet meer vervangen hoeven te worden. Volgens Klerks en Janssen is de overgang naar stadsverwarming een belangrijk onderdeel van een toekomstbestendig winkelcentrum. Een winkelcentrum dat een belangrijke (wijk)functie vervult voor haar bezoekers en de 1250 mensen die er werken, maar dat eveneens bijdraagt aan een duurzamer Arnhem. De gemeente heeft als doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Winkelcentra zonder aardgas
Met maar liefst drie winkelcentra op stadswarmte behoort Arnhem tot de koplopers in de warmtetransitie. In de Gelderse hoofdstad is naast Presikhaaf en Kronenburg ook winkelcentrum Schuytgraaf aangesloten op stadsverwarming. Ook in andere Nederlandse steden hebben winkelcentra belangstelling voor stadsverwarming. In 2017 werd het Rotterdamse winkelcentrum Hoogvliet - waar 108 winkels en 200 woningen zijn gevestigd - al aangesloten op het warmtenet. De warmte wordt geleverd door afvalverwerker AVR in Rozenburg en levert een CO2-besparing op van 80 procent.

Ook in bijvoorbeeld Stevensbloem in Leiden, Columbus in Almere Poort en de Amsterdamse winkelcentra Gelderlandplein en Mosveld wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming. Nu steeds meer gemeenten inzetten op aardgasloze wijken neemt de kans toe dat winkelcentra in de toekomst van stadsverwarming gebruikmaken.

 

 

 

Schevenings flatgebouw krijgt gasloos verwarmingssysteem

Gepubliceerd op

Het veertien verdiepingen tellende flatgebouw Hoog Lindoduin in Scheveningen met 182 galerijwoningen krijgt een gasloos verwarmingssysteem met warmteterugwinning. Met bodemwarmte worden de woningen via individuele warmtepompen voorzien van warmte en warm tapwater. In de zomer voorziet dit systeem in koeling.

Gasloos stoken met zelf bedacht verwarmingssysteem

Gepubliceerd op

Herman Fiselier heeft een elektrisch aangestuurd warmwater-systeem ontworpen en geïnstalleerd in zijn jaren 60-woning. Hij koppelde de ketel af, plaatste twee boilervaten voor de verwarming en een derde voor het warme water, een pomp, een paar kleppen en ‘wat elektronica’. Het warme water uit de boilers wordt rondgepompt in het cv-systeem. Het retourwater gaat vervolgens terug de boilers in. Feitelijk een heel ouderwetse manier van water rondpompen, maar wel gasloos.

“Gaan we niet te snel van gas los”

Gepubliceerd op

Sinds 1 juli is de wettelijke plicht tot het aanleggen van een gasaansluiting bij nieuwbouwhuizen vervallen, wat feitelijk een verbod betekent op het aanleggen van een gasaansluiting. Dit verbod gaat gepaard met torenhoge ambities en wensen. Maar zijn die wel realiseerbaar en is het wel zo verstandig? En voor wie zijn de kosten eigenlijk?

Zo’n 40.000 nog te bouwen huizen krijgen cv-ketel met gasaansluiting

Gepubliceerd op

Tot 1 juli van dit jaar konden ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten nog een vergunning krijgen om huizen te bouwen mét gasaansluiting. Uit een analyse van onderzoeksbureau Bouwtrend blijkt nu dat zo’n 40.000 nog te bouwen huizen een cv-ketel met gasaansluiting krijgen, terwijl in het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland de komende decennia van het gas af moet.

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

Gepubliceerd op

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend.

Nederlands Warmtepomp Congres 2018

Gepubliceerd op

Met de recente ontwikkeling zoals het gasloos bouwen (nieuwbouw) en Gemeenten die streven naar energieneutrale (gasloze) wijken, zal de inzet van Warmtepompen de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Langzaam maar zeker gaat de warmtepomp de CV-ketel uit de markt verdringen.

Kosten gascertificeringsregeling installateurs bron van zorg voor Uneto-VNI

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid (OvV) naar koolmonoxide bij cv-ketels heeft het kabinet besloten om een wettelijke certificeringsregeling in te voeren. Dat betekent dat uitsluitend bedrijven die gecertificeerd zijn straks nog werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen, de luchttoevoer en de rookgasafvoer. Binnen deze procescertificering moet ook de vakbekwaamheid van individuele monteurs worden geborgd. Bedrijven die niet gecertificeerd zijn en tóch werkzaamheden aan cv-installaties uitvoeren zijn straks in overtreding.

Woningcorporaties hebben te weinig geld voor CO2-neutrale renovaties

Gepubliceerd op

Woningcorporaties beschikken over te weinig geld om woningen van het aardgas af te krijgen. Volgens koepelorganisatie Aedes is er 108 miljard euro nodig om tot 2050 alle woningen CO2-neutraal te maken. “Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector echter niet haalbaar”, zegt Aedes maandag tegen Het Financieele Dagblad (FD).