Tag Archives: gas

Hybride basisopstelling bespaart tot 83% gas

Gepubliceerd op

Nefit komt met een nieuwe opstellingsvariant van de EnviLine lucht/water warmtepompen, de EnviLine Hybride Basis. Door een configuratie van bestaande componenten is een gasbesparing mogelijk van 83% op ruimteverwarming. Door de relatief lage investering is de nieuwe basisopstelling bij uitstek geschikt voor het vervangen van cv-ketels door hybride systemen en het verduurzamen van bestaande cv-installaties, aldus de fabrikant.

Niet gasvrij maar CO2-vrij!

Gepubliceerd op

Tijdens de Nationale Klimaattop (26 oktober 2016) is het verdrag ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ ondertekend. Bijna 100 partijen, waaronder gemeenten, netbeheerders en ‘Stroomversnelling’, committeren zich aan ‘stoppen met gas’. De partijen claimen samen vanaf 2030 een CO2-reductie van ruim 5 megaton per jaar te realiseren, maar de onderbouwing van deze besparingsclaim blijft onduidelijk. De huidige all electric woningen besparen geen CO2 afgezien van reductie door bijvoorbeeld isolatie. Bovendien is het niet mogelijk om dit grootschalig voor zeven miljoen huishoudens in te richten, omdat het elektriciteitsnetwerk dan wordt overbelast. Het doel moet dus niet all electric of stoppen met gas zijn, maar schone energie zonder CO2-uitstoot tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Het verdrag toont aan dat Nederland van het (fossiele) aardgas af wil en dit wordt zover versimpeld dat Nederland van gas en haar gasinfrastructuur af wil. Het elektriciteitsnetwerk biedt echter niet voldoende capaciteit voor de all electric benadering. Het netwerk dient dus verzwaard te worden met als gevolg enorme maatschappelijke kosten, die worden betaald door de burger. Daarnaast kan het elektriciteitsnetwerk niet grootschalig als buffer dienen zoals nu in de all electric benadering wordt gedaan. Er kan namelijk geen energie worden opgeslagen in het elektriciteitsnetwerk.

Het kabinet wil een trendbreuk realiseren in de verwarming van huizen, kantoren en industrie door veel meer gebruik te maken van hernieuwbare bronnen en restwarmte. Dit blijkt uit de warmtebrief die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Duurzame Energie Koepel is verheugd dat Minister Kamp van Economische Zaken hiermee een startschot geeft voor een omslag, waarin aardgas niet meer dominant is, maar hernieuwbare warmte ruim baan zal gaan krijgen. Het toepassen van aardgas zal in veel wijken en steden op termijn teruglopen, waarbij hernieuwbare warmte en de inzet van warmtenetten de warmtevoorziening deels gaan overnemen. De Duurzame Energie Koepel is blij hiermee, omdat het Nederland in de toekomst minder afhankelijk maakt van de import van aardgas uit instabiele landen en klimaatneutraal wonen dichterbij brengt. Deze trendbreuk  zal ook leiden tot een grotere bijdrage van de hernieuwbare energie sector aan de werkgelegenheid en de Nederlandse economie.