Tag Archives: fme

FME: Digitaal leiderschap nodig voor ‘Vertrouwen in de toekomst’

Gepubliceerd op

FME is positief over de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van onderwijs, de versterking van innovatiekracht, cybersecurity en het topsectorenbeleid. De nieuwe coalitie heeft vandaag haar akkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. De omstandigheden zijn gunstig. De economie draait goed en er is weer ruimte om te investeren. Om deze goede uitgangspositie daadwerkelijk om te zetten in vooruitgang, is het nu aan het nieuwe kabinet om toekomstgericht te durven investeren en handelen, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Alleen dan kunnen de ondernemingen uit de technologische industrie een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

‘Omzetgroei technologische industrie zet door’

Gepubliceerd op

Ondernemers in de technologische industrie verwachten dat de omzet de komende jaren verder aantrekt, van 3½% afgelopen jaar naar 5% in 2018. In tegenstelling tot eerdere jaren groeit de export minder hard dan de binnenlandse omzet. In 2016 rekenen bedrijven in de technologische industrie op een omzetgroei van 4%. Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is de verbetering van de Nederlandse economie terug te zien in de positievere verwachtingen van de technologische industrie. Wel waarschuwt zij dat een sterke industrie geen vanzelfsprekendheid is. “In de verkiezingsprogramma’s moet worden ingezet op versterking van de industriële basis”.
“De verbetering van de Nederlandse economie is terug te zien in de cijfers van onze bedrijven. Deze bedrijven uit de technologische industrie hebben de afgelopen jaren als exportkampioen een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van ons economie. En nog steeds is deze sector de drijvende kracht van de Nederlandse economie.” Dat zegt Ineke Dezentjé Hamming bij de presentatie van de FME Conjunctuurenquête voorjaar 2016.
Maar een sterke technologische industrie in Nederland is volgens haar geen vanzelfsprekendheid. “De omgeving waarin de industrie opereert verandert razendsnel. Doorbraakinnovaties kennen steeds langere aanlooptijden en een steeds kortere terugverdientijd. De internationale concurrentie is fel en vraagt van bedrijven om snel op marktontwikkelingen in te spelen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de druk op de verkoopprijzen, dit wordt als grootste groeibelemmeraar ervaren. Uiteraard grijpen ondernemers iedere kans aan om hun marktpositie te verbeteren. De overheid moet ondernemers daarin ondersteunen en belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen en goede randvoorwaarden scheppen.”
FME roept de politiek op om in de volgende kabinetsperiode maatregelen te nemen om de industriële basis van ons land te versterken. Dezentjé: “In het volgende kabinet moet digitalisering de hoogste prioriteit hebben, daarom moet er een Ministerieel Topteam voor Digitalisering worden ingesteld onder leiding van de minister-president. Dit topteam moet optreden als aanjager van de digitale toekomst.” Daarnaast vindt de ondernemersorganisatie dat het volgende kabinet 200 miljoen per jaar moet uittrekken voor de verdere uitwerking van de versnellingsagenda Smart Industry. Dezentjé: “Verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Het versterken en verbinden van R&D en business ontwikkeling, het inzetten op leren zonder onderbreking, het bevorderen van sociale innovatie en het realiseren van een excellente industrieel vestigingsklimaat brengen ons land naar het next level van een modern industrieland.”

Envaqua en FME spannen zich samen in voor water en milieu

Gepubliceerd op

Met het ondertekenen van een driejarig secretariaatscontract hebben Envaqua-voorzitter Erwin Dirkse en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming bekrachtigd zich meerjarig samen in te spannen om de strategie van de water- en milieutechnologiebranche tot een succes te maken. Belangrijke speerpunten zijn het bevorderen van de circulaire economie, het samenwerken in afval- en watercoalities, het drinkwaterdossier en de internationale positionering van de Nederlandse water- en milieutechnologiebedrijven. Envaqua – ontstaan uit de fusie tussen Aqua Nederland en de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologieën (VLM) – behartigt de belangen van ruim 150 bedrijven in de water- en milieutechnologiesector.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Investeer in technische skills”

Gepubliceerd op

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming pleit voor een ambitieuze agenda van sociale partners en de Europese Commissie om arbeidsmarkten te dynamiseren en te investeren in technische skills en competenties. Dezentjé Hamming deed deze oproep tijdens de Europese Social Summit voorafgaande aan de Europese Raad, in aanwezigheid van onder meer de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de Eurocommissarissen Dombrovskis en Thyssen, Minister-President Mark Rutte en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher. Naast een Europees wetgevend kader dat flexibel werken stimuleert, pleitte Ineke Dezentjé Hamming onder meer voor het bevorderen van digitaal leren en open educational resources. Ook onderstreepte zij het belang van het zo vroeg mogelijk aanleren van digitale skills, het ruim baan geven aan leven lang leren en wederzijdse erkenning van skills en kwalificaties tussen EU-landen.