Als het gaat om de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPG) is NEN 7120 sinds 2011 een begrip in de Nederlandse markt. Na de publicatie van een aantal correctiebladen is er nu voor het eerst een ontwerp-aanvullingsblad (A1) gepubliceerd. Marktpartijen worden uitgenodigd om hun commentaar op dit aanvullingsblad vóór 1 mei kenbaar te maken.
Aanleiding voor dit ontwerp-aanvullingsblad is om een aantal nieuwe technieken, die in toenemende mate in de praktijk gebruikt worden, bij de norm op te nemen en de methodiek op een aantal aspecten te verbeteren. Naast een aantal kleine onderwerpen komen in het ontwerp-aanvullingsblad onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de waardering van biomassa; de waardering van booster warmtepompen; de herziene waardering van W/W (water/water) en B/W (brine/water) en L/W (lucht/water) warmtepompen voor ruimteverwarming; de waardering van ventilatieconvectoren; de waardering van de elektrische voorverwarming van een natuurlijke toevoerluchtvolumestroom.