SUEZ – specialist in duurzaam afvalmanagement – en Cofely – technisch dienstverlener – hebben samen het startsein gegeven voor ‘ReCharge’, een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om auto-accu’s aan het einde van hun automotive levensduur te hergebruiken door ze in te zetten in de energieketen. Het unieke aspect hierbij is de integratie tussen twee ketens. Enerzijds de afvalketen – het ophalen en verwerken van de batterij – en anderzijds de energieketen, waarbij gebruikte accu’s in een ‘power tower’ worden geplaatst met als doel om energieoverschotten uit zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan of om spanningspieken mee af te vlakken. Het onderzoek heeft een landelijke reikwijdte en brengt voor het eerst in kaart of ook ev-accu’s hiervan onderdeel kunnen zijn. Naar verwachting zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie aan het einde van het jaar bekend.