Door nieuwe leden te verwelkomen met een bewezen staat van dienst op gebied van innovatie, wil Stichting KIEN eraan bijdragen dat concepten vanuit wetenschap en praktijk niet alleen tastbaar, maar ook toepasbaar zijn. De stichting zet zich in voor innovatie-onderzoek en projecten die relevant zijn voor de e-installateur. Plannen voor 0-energie en langer zelfstandig thuis wonen zullen nu concreet worden gemaakt. “De komende tijd gaat het bestuur extra stappen zetten om het gedachtengoed van KIEN meer duurzaam te maken”, zegt de nieuwe voorzitter Sven Asijee, die tevens verantwoordelijk is voor de portefeuille Innovatieontwikkeling. “Mijn nauwe betrokkenheid bij de stichting maakt dat ik al een sterke relatie heb opgebouwd met de initiatieven die ervoor zorgen dat de installatiebranche een stap vooruit wordt geholpen. Met name technische innovaties van de Technische Universiteit Eindhoven hopen we zo snel mogelijk te valideren en te kanaliseren om mee te nemen in de praktijk.”