Tag Archives: digitalisering

Monitoring moet!

Gepubliceerd op

Sinds de introductie van ‘nul-op-de-meter’ is ook de term ‘monitoring’ een gegeven. De gedachte achter deze monitoring is simpel; aantonen dat wat beloofd wordt in de praktijk ook gerealiseerd wordt. Daar waar de eerdere belofte gebaseerd was op een theoretische berekening, moet een ‘nul-op-de-meter woning’ in de praktijk aantonen dat het totale verbruik en de opwek over een jaar op 0 uitkomt. En dit gedurende het aantal jaren dat deze energie prestatie garantie is afgegeven.

Er is veel te doen geweest over de noodzaak van monitoring, de additionele kosten die hierbij komen kijken en wat het uiteindelijk oplevert. Dat laten we voor nu rusten aangezien hier al genoeg over terug te vinden is. Wat wel relevant is, is de toegevoegde waarde van monitoring in het algemeen. Het is namelijk erg relevant om onafhankelijk van de fabrikant te beschikken over bepaalde informatie.

Inzicht in de prestatie van installaties
Als voorbeeld denken we hierbij aan het kunnen inzien van de prestatie van bijvoorbeeld de technische installatie. Of dit nu een warmtepomp is, de zonnepanelen of andere producten, uiteindelijk wil je zelf het inzicht hebben in de prestatie van deze installaties. Voor de zonnepanelen kan je gewoonweg niet afhankelijk zijn van de bewoner, die na een aantal weken contact opneemt en doorgeeft dat er al weken een rood lampje knippert, want de installatie heeft dus niets opgewekt gedurende die tijd.

Efficiëntie voor de installateur
Maar naast het inzichtelijk krijgen van de prestaties van deze installaties, wat operationeel voordeel oplevert, biedt het nog een belangrijk ander voordeel. Zo is op afstand eenvoudig te signaleren of een installatie een storing heeft. Door op afstand ook mee te kunnen kijken met de installatie, kan bijvoorbeeld een eenvoudige reset er al voor zorgen dat deze weer functioneert; dat scheelt weer een servicemonteur langs sturen. Mocht het toch noodzakelijk zijn dat de storing opgelost moet worden door een servicemonteur, dan kan deze in de meeste gevallen direct de juiste onderdelen, meenemen waardoor de storing snel verholpen wordt.

De klant is blij
Dit levert naast efficiëntie voor de installateur ook nog eens een hogere klanttevredenheid op. Vaak komt een bewoner namelijk pas achter een storing als deze thuiskomt, in veel gevallen in de avonduren. Het inplannen van een servicemonteur voor de avonduren is vaak een kostbaar iets; hoe mooi is het wanneer je zelf de bewoner kunt contacteren om zodoende een efficiënte planning te maken? Of nog mooier; wanneer je de storing op afstand al hebt verholpen en de bewoner bij thuiskomst weer een werkende installatie heeft! Zo verhoog je de klanttevredenheid en reduceer je de eigen kosten; een win-win situatie die mede mogelijk gemaakt wordt door… monitoring. Vandaar dat ik zeg… MONITORING MOET!

Kees Jan ’t Mannetje, ABB Business Development specialist

Duurzaamheid en bewustwording worden steeds belangrijker. De energietransitie is in volle gang. Kees Jan ’t Mannetje werkt sinds 2004 bij ABB. In zijn rol als Business Development volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie op de voet. Zijn expertise: digitalisering in combinatie met sociale innovatie waarbij zijn interesse ligt bij nieuwe technologieën.
In de praktijk betekent dit dat hij werkt aan nieuwe businessmodellen en -concepten rondom Smart Energy Management. Daarnaast was hij betrokken bij het ontwikkelen van de energieprestatie monitoringnorm en een proeftuin voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarbij techniek, digitalisering en sociale innovatie samenkomen.
Als spreker weet hij de mensen te inspireren over onderwerpen als het nieuwe energielandschap, de rol van digitalisering hierin en welke impact sociale innovatie heeft. Meer weten over ABB en de energietransitie, kijk dan hier.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Brede coalitie zet zich in voor betere uitwisseling data in bouwketen

Gepubliceerd op

Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’ is de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) door ruim dertig organisaties bekrachtigd. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Voorzitter Richard Tieskens: “De DigiDealGO staat voor sectorbrede afspraken over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. Die maken het mogelijk om alle gegevens rondom het bouwproces digitaal in de keten te ontsluiten.”

Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Onder meer met afspraken over standaarden. Met die set afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken.

Sleutelrol
De bouw speelt een sleutelrol in de grote opgaven om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Zo streeft de sector naar 100% energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een geheel circulaire bouwsector in 2050. Digitalisering vormt een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze opgaven zoals verwoord in De Bouwagenda. De DigiDealGO geeft invulling aan de digitaliseringsopgave. “Het stemt tot trots dat we erin zijn geslaagd de gezamenlijke ambities, doelen en de weg daarnaartoe met elkaar vast te stellen”, zegt Bernard Wientjes als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda.

Krachtenbundeling
De noodzaak om te bouwen in ons land is groter dan ooit. Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt doen, dan zijn digitalisering en informatisering essentieel. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland. “De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei.”

Voortrekkersrol
Terpstra benadrukt dat Techniek Nederland al jaren een voortrekkersrol heeft op het gebied van digitalisering. Dat heeft onder meer het 2BA-artikelbestand op basis van het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) opgeleverd. Momenteel werkt de ondernemersorganisatie aan de ontwikkeling van een ‘open Uniforme Objecten Bibliotheek’ om de leden te ondersteunen bij het werken met BIM.

Digiteam
Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO vandaag hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs.

Kijk voor meer informatie op de website van DigiDealGO.

 

Nieuw kennisevenement over digitalisering bouw- en installatiebranche

Gepubliceerd op

Door onder druk staande marges, het chronische personeelstekort en duurzaamheidseisen moet de Nederlandse bouw- en installatiesector zich revolutionair hervormen. Industrialisatie en digitalisatie stellen de sector in staat de ontwerp-, bouw- en beheerprocessen sneller, foutloos en dus goedkoper in te richten. De Jaarbeurs lanceert daarom BID (Building Industrialization & Digitization); een jaarlijks contentgedreven, kennisintensief event met recente referentieprojecten en de nieuwste en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Het event vindt plaats op 3 en 4 december 2019.

Onze gebouwen worden slimmer, genereren en delen data en zo wordt de gebouwde omgeving steeds flexibeler, comfortabeler en gezonder. AR, VR, prefab bouwen, automatisering, 3D printing, IoT, robotisering... Deze ontwikkelingen waren tien jaar geleden nog relatief onbekend, maar zorgen nu mede door de opkomst van nieuwe toetreders als Amazon, Ikea en Airbnb voor grote veranderingen.

Met het evenement BID fungeert Jaarbeurs als vliegwiel voor innovatie, kennisdeling en samenwerking op het snijvlak van bouw, installatie, IT en maakindustrie. Tijdens het tweedaagse event wordt een uitgebreid inhoudelijk programma neergezet, bestaande uit congressen gericht op onder andere slimme technologische toepassingen, prefabricage en ketensamenwerking. Daarnaast tonen aanbieders oplossingen en referentieprojecten op het gebied van digitalisering (calculatiesoftware, smart buildings, ondersteunende IT-tooling) en industrialisering (prefab, productietechnologieën, ontwerp en engineering). Het event richt zich op het management van aannemers/bouwbedrijven, ingenieurs, installatiebedrijven, toeleveranciers, engineers/constructeurs, technische adviesbureaus, architecten en vastgoedbeheer en –ontwikkeling.

 

Patrick Schilte, business unit manager Bouw, Installatie en Maakindustrie van Jaarbeurs: "We zien in ons portfolio aan merken al jaren dat de werelden van bouw, installatie, IT en maakindustrie door invloed van technologische ontwikkelingen dichter naar elkaar kruipen en dat er grote kansen liggen in kruisbestuiving tussen deze sectoren. Echter worden de kansen die er liggen niet optimaal benut, omdat deze doelgroepen elkaar nog te weinig ontmoeten. Wij gaan via BID deze ontmoetingen mogelijk maken."