Tag Archives: data

Data delen

Gepubliceerd op

Fabrikant Remeha liet het afgelopen anderhalf jaar uitgebreid onderzoek verrichten naar de bereidwilligheid van Belgen en Nederlanders om data van slimme thermostaten te delen. De installateur gaat een belangrijke rol spelen in het acceptatieproces.

Lees het artikel verder op InstallateursZaken.nl of in de app

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nerdalize failliet

Gepubliceerd op

Een briljant idee, maar helaas geen zakelijk succes. In 2013 richtten drie jonge ondernemers Boaz Leupe, Mathijs de Meijer en Florian Schneider de Yes!Delft-startup ‘Nerdalize’ op. Zij hadden een manier ontwikkeld waarbij de warmte van computerservers kan worden gebruikt voor de verwarming van huizen en de productie van warm tapwater. Omdat Nerdalize de servers plaatste bij particulieren en daardoor geen kostbare datacenters nodig had, kon het bovendien goedkoop opslagdiensten aanbieden aan bedrijven. In eerste instantie ging het Nerdalize voor de wind. Het bedrijf wist via Eneco, crowdfundingscampagnes en investeerders ongeveer 1,5 miljoen euro binnen te halen. Het personeelsbestand groeide uit tot 20 werknemers. Uit het jaarverslag van 2017 kwam een minder rooskleurig beeld naar voren. Het bedrijf leed in 2017 een verlies van 882.000 euro. Eind dat jaar was het eigen vermogen ruim 8 ton negatief. Uiterlijk eind 2019 zou het bedrijf een deel van de 2 miljoen euro aan leningen moeten aflossen of omruilen in aandelen. Op Oudejaarsdag 2018 viel het doek voor Nerdalize. Curator Annemiek te Kiefte heeft tegen RTL Z gezegd dat ze de op dit moment de mogelijkheden onderzoekt voor een eventuele doorstart.

Macht van data

Gepubliceerd op

Levert het data op? Ja? Verzamelen. Steeds vaker hoor en lees ik deze woorden. Data is king. Op z’n minst de heilige graal in het informatietijdperk, waarin wij nu leven. Terabytes aan data, verzameld in de datacentra all over the world. Steeds meer producten zijn connected en spuwen data naar…. ja naar wie eigenlijk? In gelijke tred met de data-ontwikkeling lopen ook de discussies op. Wie is eigenaar? Wat kan, mag en wil je toelaten? Zomaar een paar vragen om zelf ook eens bij stil te staan.
Oké, data op zichzelf is niet bijzonder. Eigenlijk is dat iets wat door de eeuwen heen er altijd al is geweest. De manier van invoer, opslag en hergebruik is nogal veranderd. Van stenen tafel naar
hightech tablet. Aan een bulk nullen en enen op zichzelf hebben we niets. Data wordt pas interessant wanneer er via slimme algoritmes, analyses op uitgevoerd worden. Dat geeft informatie. En informatie betekent kennis.