Tag Archives: circulair

Strategie om circulaire installaties te ontwerpen ondergaat praktijktoets

Gepubliceerd op

Vanuit de markt is er veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat een aanzienlijk percentage van het materiaalgebruik bij een gemiddeld nieuwbouwproject bestaat uit het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties. Aan de hand van drie ontwikkelsessies heeft TVVL Community Circulaire Installaties nu een strategie ontwikkeld, waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden.

Het eindproduct is een praktisch stappenmodel (zoals een trias energetica) dat experts helpt met het stellen van de juiste vragen en op zoek te gaan naar oplossingen. “Het stappenmodel is een combinatie van twee bestaande methoden”, vertelt Esther Gerritsen, voorzitter TVVL Community Circulaire Installaties. “Eerst het 10 R-model, dat we hebben gereduceerd tot een 4 R-model – Rethink, Reuse, Remanufacture en Recycle, waarmee getoetst kan worden op herkomst van installatieonderdelen. Daarnaast zijn er 8 parameters, die ook gebruikt worden door GPR, BCI en Madaster, die de installatie(-onderdelen) beoordelen op toekomstwaarde. Dit zijn herindeelbaarheid, aanpasbaarheid, verbindingsmethodiek, vervangbaarheid, losmaakbaarheid, herkomst, levensduur en onderhoud. Door je bij je keuzes door deze ontwerpstrategie te laten leiden heb je een goede onderbouwing.”

Stappenmodel
Tijdens de TVVL Techniekdag op woensdag 13 november werd dit stappenmodel voor het ontwerpen van een circulaire gebouwinstallatie officieel overhandigd aan keynote spreker Thomas Rau (foto), ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. De Community Circulaire Installaties roept de markt nu op de strategie te toetsen in de praktijk. Op donderdag 13 februari 2020 vindt een 4e ontwikkelsessie plaats, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kennis kan worden gedeeld. Deze input wordt vervolgens gebruikt om verder te werken aan een nog betere en gedragen nieuwe versie.

Kijk voor meer informatie of het aanvragen van dit stappenmodel op www.tvvlconnect.nl

Op onze nieuwsbrief abonneren

Circulaire dakbedekking op nieuwbouw

Gepubliceerd op

Voor het eerst is in een nieuwbouwproject circulaire dakbedekking toegepast. Dit gebeurde op de British School in The Netherlands in Leidschenveen. Het betreft de bitumen dakbaan Citumen, dat eerder wel al bij renovaties werd toegepast.

De circulaire dakbedekking past in plaatje van architect Kraaijvanger om een 100% circulaire ontwerp te realiseren. In het project zijn meerdere gecertificeerde C2C-producten toegepast. Voor de productie van dit dakbedekkingsmateriaal wordt 50% van bitumen afkomstig uit sloop en renovatie, gered van de vuilverbranding en hergebruikt.

Innovatie en certificering
Met de realisatie van Stadskantoor Venlo zette Kraaijvanger eerder al de toon voor het toepassen van de C2C. Voor veel producten bestonden destijds nog geen goede C2C oplossingen. Laat staan gecertificeerde oplossingen. Het voorschrijven van circulair materiaalgebruik zet producenten en leveranciers aan tot innovatie en certificering, aldus de architect.

Concurrerend
“Circulaire ambities hoeven niet duurder te zijn”, vertelt Caspar Ulijn, directeur van ZND Nedicom, één van de partijn die Citumen ontwikkelde. De prijs van deze circulaire dakbedekking kan prima concurreren met standaard daksystemen, los van de milieuwinst die je behaalt.” ZND behoort samen met New Horizon Material Balance en Icopal tot een collectief dat hergebruik nastreeft. Projectcoördinator Bart van der Werf: “Wij juichen dit soort C2C-initiatieven van leveranciers toe. Het brengt ons dichterbij ons doel om 100% circulaire ontwerpen te realiseren.”

Foto: Kraaijvanger, directievoerder, specialist Circulair Bouwen Bart van der Werf  (staand rechts) en Caspar Ulijn, directeur van ZND Nedicom (gehurkt rechts) rollen de eerste dakbaan Citumen uit op het dak van de nieuwbouw van BSN Leidschenveen

Eerste Europese normen voor circulaire economie

Gepubliceerd op

Veel partijen zijn sinds vorig jaar druk bezig om de plannen uit de transitieagenda’s voor circulaire economie handen en voeten te geven. Op Europees niveau is al gestart met het ontwikkelen van normen voor energie gerelateerde producten. Het betreft een twaalftal normen waarvan nu de eerste twee beschikbaar zijn.

De norm EN 45558 ‘General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products’ geeft aan wat kritische grondstoffen zijn en hoe moet worden vastgelegd welke in een product zijn gebruikt. EN 45559 ‘Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products’ geeft informatie over de manier waarop kan worden aangeven hoe goed een product te repareren, opnieuw te gebruiken, op te waarderen en opnieuw te fabriceren is. Bovendien geeft deze norm aan hoeveel en welke toegepaste materialen en onderdelen gerepareerd, hergebruikt, opgewaardeerd of opnieuw gefabriceerd zijn.

Pakket van twaalf normen
Deze twee Europese normen zijn onderdeel van een pakket van twaalf normen, waar op dit moment in Europa aan wordt gewerkt voor de Europese Ecodesign richtlijn. Deze richtlijn is opgesteld door de Europese Commissie om zo efficiënt mogelijk met energie en materialen om te gaan. De richtlijn is van toepassing op alle apparaten waar een stekker aan zit, maar ook op andere producten die van invloed zijn op ons energiegebruik, zoals dubbelglas.

De normen gaan in op duurzaamheid, repareerbaarheid, herbruikbaarheid, opwaardeerbaarheid en fabriceerbaarheid van en gebruik van kritische grondstoffen in producten, onderdelen en materialen die ingezet worden in onder andere de maakindustrie en bouwsector en gebruikt worden voor consumentengoederen.

Op Europees niveau zijn meer dan 400 experts en tientallen Europese normcommissies en brancheorganisaties betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe normenreeks, in werkgroepen van minstens 80 experts.