In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft Uneto-VNI zorgen geuit over de betaalbaarheid van de toekomstige certificeringsregeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Voorzitter Doekle Terpstra: “De certificeringskosten kunnen straks voor zzp’ers en kleine bedrijven naar verwachting tussen de 1.500 en 2.000 euro op jaarbasis uitkomen. Dit is nog exclusief de initiële kosten en de startaudit. Onze leden kunnen deze kosten niet volledig doorrekenen aan hun klanten waardoor hun bedrijfsvoering in gevaar komt.”