Bernard Wientjes, voorzitter van ‘De Bouwagenda’ heeft opdrachtgevers en opdrachtnemers opgeroepen toekomstbestendig bouwen daadkrachtig op te pakken. “De Bouwagenda bevat ambitieuze plannen voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen en het gezond maken van scholen heeft topprioriteit. Er is een revolutie in de bouw nodig; als we nu niet anders gaan bouwen zijn we te laat.”