Tag Archives: bodemenergie

Aandacht voor bodemenergie op vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

Gepubliceerd op

Gebruikersplatform Bodemenergie neemt deel aan Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, van 24 tot en met 26 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Het Gebruikersplatform heeft op de beurs een stand, maar verzorgt op donderdag 25 januari ook een kort symposium met als thema ‘Energie’.

‘Bodemenergiesystemen presteren beter dan voorheen’

Gepubliceerd op

Uit recent onderzoek naar het functioneren van bodemenergiesystemen, dat in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werd uitgevoerd, komt naar voren dat bodemenergiesystemen beter presteren dan voorheen. Ook lijkt het erop dat gebouwbeheerders beter vat krijgen op hun systemen. Dat het rendement van de bodemenergiesystemen beter wordt blijkt uit diverse factoren. In het onderzoek, dat een update was van een eerder het onderzoek uit 2006 en 2009, werden 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) aan een nadere analyse onderworpen. Uit de update komt naar voren dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Deze verbetering wordt met name toegeschreven aan het verbeterde beheer en onderhoud van de systemen.