Tag Archives: binnenklimaat

Helsinki zet scholieren in om kwaliteit binnenlucht te verbeteren

Gepubliceerd op

Helsinki heeft meer dan 1.700 van haar openbare gebouwen verbonden met een dataplatform om onder andere het energie- en waterverbruik, de CO2-uitstoot, temperatuur, ventilatie en luchtkwaliteit te meten. De real-time gemeten waarden worden nu gecombineerd met de feedback die mensen geven over de wijze waarop zij de binnenlucht in deze gebouwen daadwerkelijk ervaren. Het project start met vier basisscholen. Het idee is om de resultaten vervolgens in andere gebouwen te implementeren.

“Eigenaars van gebouwen moeten de omstandigheden van het pand zodanig definiëren, meten en voorspellen dat het binnenklimaat zo goed mogelijk is voor de gebruikers”, zegt Marianna Tuomainen, expert bij de divisie Stedelijke omgeving Helsinki. “In onze nieuwe interface kunnen we nu zowel de feedbackgegevens bij verschillende binnenklimaatomstandigheden bekijken als de gemeten gegevens die met deze toestand verband houden. Wanneer we bijvoorbeeld zien dat mensen de binnenlucht als benauwd ervaren, kunnen we deze feedback vergelijken met de gemeten kamertemperatuur, CO2-concentratie of zelfs de TVOC-concentratie (het totaal aan vluchtige organische stoffen). Dit leert ons welke aspecten van het binnenmilieu het gevoel van benauwdheid beïnvloeden.”

 “Een gebouw is gewoon niet statisch”
“Als de binnenluchtkwaliteit voldoet aan de hedendaagse normen, betekent dit niet dat de binnenlucht ook daadwerkelijk als goed wordt ervaren”, zegt Leo Hakkarainen, projectmanager bij de ontwikkelaar van het platform, Nuuka Solutions. “In ons platform kunnen we al zien dat de ervaring sterk varieert per dag en ruimte. Een gebouw is gewoon niet statisch. Het volstaat daarom niet om aan te nemen dat het systeem altijd optimale lucht levert. Zowel systemen als normen dienen zich snel aan te passen, of het nu om een school, ziekenhuis of winkel gaat.”

Tablets uitgereikt
De scholen die aan dit project meedoen hebben tablets gekregen die studenten en medewerkers gebruiken om te beoordelen hoe ze de binnenlucht in de verschillende gebouwen ervaren. De gegevens worden verzameld in een portal en vervolgens vergeleken met de verzamelde waarden die betrekking hebben op binnenlucht, binnen- en buitentemperatuur, vochtigheid, deeltjesgehalte, CO2 en TVOC.

Kunstmatige intelligentie
Het idee van de stad Helsinki is dat hoe meer gegevens worden verzameld, hoe meer er valt te leren. In het verlengde daarvan kan kunstmatige intelligentie (AI) worden toegepast om de gebouwen in staat te stellen automatisch te reageren zodat ze zich aanpassen aan zowel externe als interne factoren. Een tijdelijk hoger deeltjesgehalte in de buitenlucht of een verminderde bezettingsgraad in combinatie met een verlaagde buitentemperatuur kunnen bijvoorbeeld leiden tot een snel aangepaste luchtcirculatie in het gebouw.
De resultaten van dit project zullen worden gemonitord en geëvalueerd in 2020 en 2021.

Cursussen en Workshops

  • Geen evenementen

Op onze nieuwsbrief abonneren

BAM laat sensor ontwikkelen om binnenklimaat automatisch te optimaliseren

Gepubliceerd op

BAM heeft een sensor laten ontwikkelen die het binnenklimaat meet en verschillende functies van het gebouw aanstuurt. De sensor wordt onzichtbaar in het verlaagde plafond geïnstalleerd. Gebruikers kunnen via hun smartphone of via een ruimtebedieningspaneel hun ruimte-instellingen kiezen.

De zogeheten Multisensor module meet omgevingsparameters zoals temperatuur, VOC (vluchtige organische gassen), CO2, lichtintensiteit, geluidsintensiteit en de aanwezigheid van mensen. Dit wordt gecommuniceerd naar het gebouwbeheersysteem, waarmee onder andere de ventilatie en verwarming kunnen worden geregeld. Daarnaast verstuurt de module deze waardes via bluetooth naar de gebruikers die via hun mobiel bijvoorbeeld de temperatuur of verlichting in een bepaalde ruimte kunnen instellen. Om ervoor te zorgen dat BAM bij de oplevering niet elke sensor langs hoeft om te controleren of deze werkt, zal Evalan – het bedrijf dat de sensor ontwikkelt – een inbedrijfstellingstool ontwikkelen die nauw samenwerkt met het Building Information Modelling (BIM) model.

Met de Multisensor module kunnen gebruikers bijvoorbeeld een ruimte instellen voor het geven van een presentatie: met één druk op de knop van hun smartphone dimt de verlichting, gaan audio- en videoapparaten aan en zakt de zonwering. Zelfs voordat zij de ruimte binnengaan. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is de automatisering van de aanpassingen aan het binnenklimaat. De sensoren meten bijvoorbeeld continu het CO2-gehalte in de lucht en ventileren aan de hand daarvan automatisch de ruimte. Daarnaast wordt de lichtintensiteit automatisch aangepast.

Evalan ontwikkelt de hardware, firmware en behuizing van de prototypes, waarvan in oktober de eerste tien worden opgeleverd.

Cursussen en Workshops

  • Geen evenementen

Bestekken om binnenklimaat gebouwen te verduurzamen

Gepubliceerd op

Regelmatig worden er klimaatinstallaties aangetroffen die niet op de juiste manier zijn onderhouden. Een gemiste kans: een goed onderhouden installatie draagt namelijk bij aan het comfort én de gezondheid van de eindgebruiker. Daarnaast is onderhoud essentieel voor de energie-efficiency en levensduur van een installatie. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf hebben brancheverenigingen NVKL (koeling), de Nederlandse Verwarmingsindustrie en VLA (ventilatie) daarom het initiatief genomen om binnenklimaatbestekken op te stellen, bedoeld als basis voor het verduurzamen van het binnenklimaat van rijksgebouwen.

De klimaatbestekken zijn een instrument om prestaties (op het gebied van koelen, verwarmen en ventileren) te waarborgen en daarnaast ook de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. In de onderhoudsbestekken zijn normen vastgelegd gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat. Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van klimaatinstallaties in gebouwen. Daarnaast zijn de bestekken toegankelijk voor alle gebouweigenaren en -beheerders in Nederland.

Met de oplevering van de onderhoudsbestekken voor het binnenklimaat is fase één afgerond. Aanvullend zal ook het bestek ‘ontwerp & installatieniveau’ ontwikkeld worden. Door ontwerpuitgangspunten vast te leggen en eenduidige ontwerpspecificaties te hanteren kan de kwaliteit van een installatie gewaarborgd worden, aldus de initiatiefnemers.

De onderhoudsbestekken zullen beschikbaar zijn voor alle professionals in de branche via de website: www.binnenklimaatbestekken.nl.

Cursussen en Workshops

  • Geen evenementen

Vlint behoudt met Qcoat effectiviteit van warmtewisselaars

Gepubliceerd op

Vlint heeft een eigen coating ontwikkeld, Qcoat genaamd, voor condensors, batterijen en warmtewisselaars in luchtbehandelingskasten. De Qcoat is een coating op waterbasis met nieuwe chemisch bestendige harsen die bescherming bieden tegen corrosie. De coating van Vlint is zeer flexibel waardoor het verschil in uitzetting tussen koper en aluminium (cu/al) dat optreedt bij verhitting en koeling van de apparatuur wordt overbrugd. Zelfs in zeer vuile omgevingen met agressief vuil en zout in de lucht, bijvoorbeeld in de buurt van industrieën of aan de kust, blijkt dat de Qcoat voorkomt dat condensors, batterijen en warmtewisselaars gaan corroderen. Dit betekent dat de warmte-uitwisseling van de apparatuur effectiever blijft, wat op termijn veel energie bespaard. Bovendien gaat de apparatuur aanzienlijk langer mee.

Kantoren vaak te warm…of toch niet?

Gepubliceerd op

Uit onderzoek van de Hanzehogeschool blijkt dat het binnenklimaat in verschillende kantoorgebouwen in Groningen vaak boven de 22 graden is. Terwijl juist een temperatuur van 20,5 °C door het kantoorpersoneel het meest werd gewaardeerd. De binnentemperatuur zou overigens volgens de huidige normen nooit boven de 22 °C mogen uitkomen, omdat werknemers dan niet meer optimaal kunnen presteren. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepresenteerd op het symposium Building the Future of Health in Groningen.