Tag Archives: BENG

‘BENG-ready’ bodemwarmtepomp

Gepubliceerd op

De nieuwe Compress 7001i LWMF is het eerste model van een serie bodemwarmtepompen die Nefit Bosch op de Nederlandse markt introduceert. Het gaat om een nieuw type modulerende bodemwarmtepomp met een gesloten, verticale aardcollector als bron. De Compress 7001i is ‘BENG-ready’ en leverbaar in drie vermogens: 8, 12 en 16 kW.

De intelligente warmwaterbereiding met geïntegreerde voorraadboiler zorgt voor een royale hoeveelheid warm water. Nefit Bosch biedt de mogelijkheid van vijf jaar garantie en BRL-gecertificeerde ondersteuning in alle projectfasen.

Hoge aanvoertemperaturen
De Compress 7001i valt in de hoogste energieklasse voor verwarming: A+++ en maakt hoge aanvoertemperaturen mogelijk, tot 68°C. Daarnaast is de SCOP tot 5,55 B0/W35 volgens EN14825. De extra grote verwarmingsspiralen die ook bij lage temperaturen het water snel verwarmen, dragen bij aan het hoge rendement. De Compress 7001i LWMF kan twee verwarmingscircuits aansturen, bijvoorbeeld voor vloerverwarming en voor radiatoren. De nieuwe warmtepomp heeft verder een geluidsdrukniveau van 31 tot 37 dB(A) op 1 m afstand.

Tot 300 liter warm water
De ingebouwde RVS voorraadboiler levert tot 300 liter warm water van 40 °C. De warmteverliezen zijn minimaal door het gebruik van isolatiematerialen, die bijdragen aan een energielabel A+ voor warm water. De intelligente warmwaterbereiding voorkomt energieverspilling en een tekort aan warm water. De warmwaterfunctie kan via het touchscreen worden ingesteld op Economy, Normal of Comfort. De warmtepomp kan worden uitgebreid met een externe boiler.

Gepatenteerde technologie
De gepatenteerde Bron Systeem Management (BSM) technologie bewaakt continu het bronvermogen. De bron wordt zo optimaal benut en uitputting voorkomen. Sensortechnologie detecteert bovendien de bodemeigenschappen en past het vermogen aan voor een nog hoger rendement. Dankzij de modulerende inverter-techniek kent de compressor van de Compress 7001i een lange levensduur.

Touchscreen kleurendisplay en app
Het grote touchscreen kleurendisplay geeft een overzicht van de status en prestaties van de warmtepomp, zoals het actuele energieverbruik voor verwarming en warm water, maar ook historische gegevens. Alle gegevens zijn ook uit te lezen via de Bosch EasyRemote app voor eindgebruikers, waarmee ook gebruikersinstellingen kunnen worden aangepast.

Remote monitoring
Dankzij de geïntegreerde IP-module kan de Compress 7001i LWMF ook op afstand worden gemonitord. Zo kan de installateur via de app de belangrijkste parameters instellen, zoals de stooklijnen. Een logfunctie komt later beschikbaar. Via het nieuwe HomeCom Pro portal van Nefit Bosch heeft de installateur bovendien 24/7 zicht op de aangesloten installaties. Hij ontvangt direct een melding als er iets niet goed functioneert.

Zonder buffervat
De warmtepomp bestaat uit een boven- en een onderdeel met een uitneembare koudemiddelcircuitbox. Dit vereenvoudigt transport en installatie en bespaart tijd bij servicewerkzaamheden, evenals de installatievriendelijke bovenaansluitingen. Een buffervat is voor deze warmtepomp niet nodig, wat tijd, ruimte en kosten bespaart. De intuïtieve opstartprocedure zorgt voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling.

Ondersteuning installateur
Installateurs kunnen bij Nefit Bosch een speciale training volgen voor het werken met de nieuwe warmtepompen. In alle fases, van ontwerp tot en met onderhoud, kunnen ze hierbij door de fabrikant worden ondersteund. Dankzij de BRL 6000-21 certificering kan Nefit Bosch ook de verantwoordelijkheid voor ontwerp, realisatie en beheer van het bovengrondse deel geheel overnemen van de installateur. Vijf jaar garantie is mogelijk, mits de warmtepomp in bedrijf is gesteld door Nefit Bosch.

BENG-ready
Compress 7001 LWMF 8 kW is getest volgens de nieuwe norm (NTA 8800) en is daarmee BENG-ready. Daarnaast is via bcrg.nl een kwaliteitsverklaring (EN7120) beschikbaar die kan worden toegepast bij energieprestatieberekeningen. Eindgebruikers kunnen bij aanschaf van de nieuwe warmtepompen naar verwachting tot 3.400 euro subsidie ontvangen.

Meer nieuwe warmtepompen
De Compress 7001i LWMF is de eerste van een serie bodemwarmtepompen die Nefit Bosch dit jaar introduceert, bestaande uit in totaal 15 verschillende types met een vermogensrange van 2 tot 80 kW. Al sinds 1975 ontwikkelt en produceert Bosch bodemwarmtepompen. Met ruim 900.000 geplaatste warmtepompen is Bosch een van de grootste spelers in de internationale markt. De komende jaren investeert het bedrijf 100 miljoen euro in de uitbreiding van het programma en het ontwikkelen van nieuwe warmtepomptechnologie.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Winnaars ZEN-prijs bekend

Gepubliceerd op

De winnaars van de ZEN-prijs voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen zijn bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens het online thuiscongres ‘BENG! Zo doe je dat’. Kroon op Jutphaas ontving de ZEN-prijs voor het project met het hoogste algemene rapportcijfer; Tonica en Largo voor het project met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie.

Comfortabel wonen en een lage energierekening gaan heel goed samen, tonen deze winnende projecten aan. Je kunt als bouwbedrijf focussen op een excellente energieprestatie, maar je moet oppassen dat alle aandacht voor energie niet ten koste gaat van gezondheid en comfort. In het verleden zijn op dat punt nogal eens fouten gemaakt. Daarom heeft Lente-akkoord ZEN altijd de nadruk gelegd op èn-èn: zeer energiezuinig met de bewoner als uitgangspunt.

31 projecten
Sinds de start van het ZEN-platform in 2015 zijn er in dat kader flink wat NOM-woningen (nul-op-de-meter) of woningen met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0 gebouwd. Dat gaf de gelegenheid om in het voorjaar van 2019 te peilen hoe tevreden de bewoners daadwerkelijk zijn. Bureau voor Woononderzoek heeft in een enquête gevraagd naar het oordeel van de bewoners van 31 projecten met ZEN-woningen, die minimaal 9 maanden bewoond zijn. Het streefcijfer van het ZEN-platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – werd gemiddeld ruimschoots behaald. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9.

Twee winnaars
In de aanloop naar het BENG-congres werd bekendgemaakt welke 7 genomineerde projecten – in twee categorieën – er wat betreft bewonerstevredenheid echt uit springen. Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord ZEN en Jan Fokkema, directeur NEPROM, maakten de winnaars bekend. Het project Kroon op Jutphaas in Nieuwegein krijgt de hoogste algemene waardering door de bewoners met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,6 en is daarmee de winnaar in de deze categorie. Indieners van dit project zijn LBP Sight en Vink Bouw. Tonica en Largo in Sliedrecht is het winnende project waarbij de bewoners het meest tevreden zijn over de aspecten binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie. Dit project is ingediend door BPD.

ZEN-platform
Het ZEN-platform staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het platform is sinds 2015 het vervolgprogramma van de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw).

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Gratis themadag over BENG

Gepubliceerd op

Iedere adviseur zal ermee te maken krijgen: de BENG-eisen. De nieuwe bepalingsmethodiek NTA8800 vervangt vanaf 1 januari 2021 de EPC- en Energie-indexen en heeft nogal wat gevolgen voor de ventilatiebranche. Om de markt op deze uitdagingen voor te bereiden organiseert ventilatiefabrikant Duco op woensdag 10 juni haar jaarlijkse gratis themadag.

Aftellen naar BENG

Gepubliceerd op

Wellicht al bekend bij u maar vanaf 1 juli 2020 zullen projecten moeten voldoen aan de richtlijnen van BENG, ofwel Bijna Energieneutrale Gebouwen de vervanger van de huidige EPC. Een stap in de goede richting naar mijn mening. De BENG zal namelijk onder andere gaan kijken naar de maximale kWh-behoefte per vierkante meter, ofwel de energiebehoefte per vierkante meter. De EPC maakte het nog mogelijk om bijvoorbeeld een niet geïsoleerde schuur te bouwen met een weiland PV-panelen. Dan kwam je nog steeds goed uit. Het bouwbesluit laat dit echter niet toe. Naast de energiebehoefte voor vierkante meter zal de BENG ook nog eisen stellen aan het maximale primaire fossiele energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Producten als WTW-ventilatie en vraag-gestuurde ventilatie of combinaties hiervan zullen veel beter vertegenwoordigd worden in deze nieuwe eisen. Deze leveren namelijk doorgaans een aanzienlijke reductie op van de energievraag per vierkante meter. De triasenergetica zal weer op een betere manier toegepast worden door in eerste instantie de energievraag te reduceren, i.p.v. de energievraag te compenseren met duurzame opwekking in de vorm van PV-panelen. Of, zoals ik ze in zo’n geval ook wel eens noem, EPC-panelen.

Voor een goed resultaat is echter nog iets nodig en dat is handhaving. Ik hoor wel vaker dat het bestek (waar ooit vergunning op is afgegeven) begint met een WTW en warmtepomp en eindigt met een MV-box en cv-ketel. Zolang dit mogelijk is komt duurzaamheid geen stap verder.

Tim Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Niet onder de indruk van BENG

Gepubliceerd op

Het wetsvoorstel BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) ligt voor goedkeuring bij de Tweede Kamer en het voornemen is dat deze nieuwe normstelling vanaf 1 juli 2020 zal gelden voor alle nieuwe woningen en gebouwen. De totstandkoming van dit voorstel is een grote worsteling geweest en keer op keer zijn wijzigingen doorgevoerd van de normwaarden, berekeningswijze en uitgangspunten. Om geen problemen te ontmoeten met acceptatie in de markt en de achterblijvende bouwopgave woningbouw niet te belemmeren, is nu een compromisvoorstel gepresenteerd met beperkte consequenties voor de bouwpraktijk en de kostenniveaus.

Grote vraagtekens zet ik bij het gehanteerde opwekkingsrendement van elektriciteit, dat wordt verhoogd van 39% naar maar liefst 69%. Het argument is dat we in de toekomst veel meer gebruik zullen maken van duurzame en lokale opwekking maar zo ver is het echt nog lang niet. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze wijziging geen technische maar een politieke achtergrond heeft. De vergelijking van een warmtepompoplossing en een gasgestookte installatie, voor zover thans nog aan de orde dus bij renovaties en voor nieuwe aansluitingen > 40m3/u, dient koste-wat-kost uit te vallen in het nadeel van het gasgebruik. Op termijn zal dit ook gaan gelden voor bestaande bouw. Ik begrijp het streven van de overheid om fossiele brandstoffen te willen terugdringen, maar pleit ervoor dat dit via eerlijke en transparante wetgeving en stimuleringsregelingen wordt vormgegeven, en niet via wensdenken en trucs.

Winst is dat de hoge eisen aan de thermische kwaliteit van de gebouwschil, niet langer kunnen worden vermeden door verliezen te compenseren met een eigen energieopwekking zoals een PV-systeem. Vreemd is dat dit principe niet geldt voor de toe te passen technische installaties waardoor inefficiënte apparaten en oplossingen wat betreft de BENG gewoon mogelijk zijn. Daarbij is het ronduit merkwaardig dat de energieruimte niet toeneemt als wordt gekozen voor comfort- en gezondheid verbeterende technieken zoals extra ventilatie of een hoger verlichtingsniveau, of de keuze voor koeling of bevochtiging of een extra beschikbaarheid van warmtapwater. Een gebouw met een minimale installatie-omvang, krijgt de maximale ruimte om die installaties zo goedkoop en onzuinig mogelijk te realiseren.
De twee zaken die hier in het plan tegenover worden gesteld, te weten een maximum aan de luchtsnelheid van de ventilatielucht en een toets op de maximaal bereikte binnenluchttemperatuur, zijn veel te mager. Juist bij een minimale ventilatie is de luchtsnelheid laag en hoge temperaturen worden met name vermeden door het beperken van de zonbelasting.

Kortom: goed dat de veel bekritiseerde EPC-normering zal worden vervangen maar de BENG-wetgeving volgens de huidige voorstellen is mijns inziens niet het antwoord waarop we hebben gewacht.

Sjoerd Eegerdingk, zelfstandig adviseur bij Eklips advies in Schijndel en verantwoordelijk voor de adviesacademie Mijninstallatieadvies.nl waarmee particulieren worden geholpen bij het kiezen van de beste technische installaties voor hun nieuwe of te verbouwen woning

Nieuwe BENG-software

Gepubliceerd op

DGMR Software en Earth Energie Advies bundelen hun kennis, kunde en ontwikkelcapaciteit om nieuwe BENG-rekensoftware te ontwikkelen. Ze komen voor januari 2020 gezamenlijk op de markt met het nieuwe product Uniec 3.

De NTA 8800 is een complexe norm om software voor te ontwikkelen. Tel hierbij op de ingangsdatum van 1 januari 2020 die de overheid hanteert. Deze twee factoren zorgen voor een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. DGMR Software focuste zich sinds de zomer op BENGcalc als opvolger van ENORM. Vanaf nu steken beide partijen hun energie in de ontwikkeling van Uniec 3.

DGMR Software en Earth Energie Advies integreren hun ideeën in Uniec 3, zodat ze optimaal gebruiksgemak kunnen realiseren. Ook richten ze een deskundige helpdesk in om gebruikers te assisteren. Om bij de overgang naar NTA 8800 te leren werken met Uniec 3 presenteren de partners een praktisch cursusaanbod.

In het najaar van 2019 lanceren de twee softwareontwikkelaars de eerste versie van Uniec 3. De voortgang in de ontwikkeling is te volgen op de Uniec 3-site.

Slimme woonconcepten met BENG-ambitie

Gepubliceerd op

De Belgische ventilatiefabrikant Duco zal vier ‘Duco at Home’ totaalconcepten presenteren tijdens de vakbeurs Building Holland. “Energiezuinigheid wordt in de aanloop naar 2020 een steeds belangrijker gegeven”, vertelt Hendrik Dejonghe, marketing manager bij Duco. “We adviseren kant-en-klare oplossingen voor een gezonde woning op maat van de huidige én toekomstige energienormen. Daarvoor zijn vier slimme woonconcepten ontwikkeld voor zowel renovatie, nieuwbouw, actief wonen als passief wonen.”

De toekomst begint vandaag

“Steeds meer zullen energiezuinige woningen in ons straatbeeld verschijnen”, gaat Dejonghe verder. “De toekomst begint vandaag. In de strijd tegen de aanscherping van de energienormen en het ‘BENG-wonen’ hebben wij met de DucoBox Energy en DucoBox Eco twee belangrijke wapens richting de toekomst. De DucoBox Eco en DucoBox Energy zijn specifiek ontwikkeld voor de woningmarkt en sluiten naadloos aan bij de BENG-ambitie.”

Het uithangbord voor slim ventileren
“Ideaal voor toepassing in de energieneutrale woning van de toekomst is de DucoBox Energy met vraaggestuurde balansventilatie”, legt Dejonghe uit. “De productbenaming van de DucoBox Energy is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Door de unit standaard van een geïntegreerde 2-zoneregeling met slimme vraagsturing op basis van CO2 en vocht te voorzien, wordt een optimaal energetisch rendement bereikt. Het systeem volgt als het ware de bewegingen van de bewoner in de woning en zal hierdoor automatisch via sensoren bepalen op welk moment er geventileerd dient te worden.”

Duurzame woning van de toekomst
“Waar de DucoBox Energy kan worden ingezet in de passiefbouw, is de DucoBox Eco het uithangbord voor slim ventileren met warmteterugwinning in actieve woningen”, gaat Dejonghe verder. “Onze ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco ventileert op natuurlijke wijze en compenseert de verder benodigde energie met verse buitenlucht. Onderscheidend van andere warmtepompen echter is de 2-zonesturing. Door vraagsturing in deze unit te integreren, wordt een maximale energiezuinigheid (A++) nagestreefd. Iets wat zich trouwens duidelijk zal vertalen op de energiefactuur”, besluit Dejonghe.

 

Welke impact heeft de BENG-norm?

Gepubliceerd op

De norm voor bijna energieneutraal bouwen (BENG) zal vanaf 2020 gaan gelden. De impact van de nieuwe eisen, met name op gebied van bouwkosten en detaillering, zijn groot. Maar hoe die norm zich precies vertaalt in concrete maatregelen en de kosten daarvan, is voor velen nog een vraag. Het BouwdetailWijzer handboek BENG, dat begin 2019 zal verschijnen, biedt concrete handvatten.

De weg naar volledig energieneutraal Nederland is goeddeels uitgestippeld. Energieneutrale gebouwen – of 'bijna' energieneutrale gebouwen – zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dat vertaalt zich in concrete normen voor bijna energieneutraal bouwen: BENG. Met BENG moet een einde komen aan de vrijblijvendheid van deze langzaam voortschrijdende kwaliteitsverbetering van gebouwen. Bijna energieneutraal is dan ook daadwerkelijk bijna energieneutraal en meetbaar.

BENG 1, BENG 2 en BENG 3
Zo valt BENG uiteen in drie concrete indicatoren. BENG 1 gaat over de energiebehoefte van een gebouw. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw. BENG 2 heeft betrekking op het primaire energiegebruik van een gebouw. Dit heeft te maken met efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie. Tot slot is er BENG 3. Deze indicator gaat over het percentage hernieuwbare energie in relatie tot het totale energieverbruik van het gebouw.

Impact van BENG
Iemand die nog geen ervaring heeft met bouwen op deze manier, loopt tegen een kennisprobleem aan. Allereerst tegen de vraag: hoeveel energiebesparing (of energiewinst) levert een bepaalde maatregel op? En hoe weegt die maatregel op tegen de kosten van de maatregel? De opdrachtgever wil tenslotte wel een gebouw voor een zo laag mogelijke prijs. Hoe de BENG-eis zich precies vertaalt in concrete maatregelen en de kosten daarvan, is voor velen nog een grote vraag.

BouwdetailWijzer hanboek BENG
Archidat Bouwformatie publiceert begin 2019 het antwoord op deze vragen in haar publicatie ‘BouwdetailWijzer handboek BENG’. De BouwdetailWijzer biedt concrete handvatten om kostenefficiënt te bouwen volgens de BENG-eis. Deze efficiëntie zit hem niet alleen in luchtdicht bouwen, maar ook op het kiezen van de meest geschikte installaties en materialen voor iedere situatie. BouwdetailWijzer handboek BENG biedt daarnaast tientallen referentiedetails van toonaangevende leveranciers, die stuk voor stuk voldoen aan de strengste eisen.

Gratis exemplaar
Het BouwdetailWijzer handboek BENG is op vertoon van een persoonlijk voucher gratis af te halen tijdens BouwBeurs 2019 van 4 t/m 8 februari in Jaarbeurs Utrecht. Een gratis exemplaar reserveren kan via de website van Archidat Bouwformatie.