Nadat een maand geleden de VAR is afgeschaft, verschijnen er nog steeds berichten in de media over bedrijven, die angst hebben om zzp’ers in te huren, vanwege het risico om te worden aangezien voor werkgever. Stichting ZZP Nederland is er zich bewust van dat sommige opdrachtgevers koude voeten krijgen en wil de feiten op tafel hebben. Daarom heeft de stichting een Meldpunt VAR-DBA geopend die de knelpunten in kaart moet brengen. Deze zullen vervolgens aan staatssecretaris Wiebes worden voorgelegd. “Wij hebben vastgesteld, dat de voorlichting van de Belastingdienst meer vragen oproept dan zekerheden verschaft en daar is de staatssecretaris verantwoordelijk voor”, zegt voorzitter Maarten Post.