Tag Archives: administratie

Online goedgekeurde contracten voor zzp’ers

Gepubliceerd op

Demodelovereenkomst.nl heeft met de belastingadviseurs van Mazars een volledig geautomatiseerd systeem ontwikkeld, waarmee online een door de Belastingdienst goedgekeurd contract kan worden gemaakt. Opdrachtgevers van zzp’ers hebben toegang tot een goot aantal modelovereenkomsten per beroep. Deze overeenkomsten zijn al beoordeeld en voldoen aan de criteria van de Belastingdienst. Demodelovereenkomst.nl werkt alleen met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten die aansluiten bij de opdrachtsituatie. Zit het specifieke beroep van een zzp’er (nog) niet in het systeem, dan stuurt Demodelovereenkomst.nl de overeenkomst direct ter beoordeling naar de Belastingdienst.

Met snelle oplevering en directe facturering kunnen installateurs hun financiële positie sterk verbeteren. Immers, het is bekend dat hoe sneller je factureert, hoe sneller je wordt betaald. Ook neemt de kans op wanbetaling af. In de praktijk zien we echter dat snel factureren nog weinig gebeurt. Daarom heeft The Sustainables een tool voor digitale oplevering ontwikkeld. Hiermee leveren installateurs via hun smartphone eenvoudig en volledig hun opdrachten op. De tool is geheel afgestemd op de werkzaamheden in onder meer de solarbranche.