Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 115 seconden

Stroomversnelling, een coalitie van partijen die hun schouders onder de energietransitie willen zetten, wil dat er een instrument komt dat bouwondernemingen prikkelt om bestaande woningen grootschalig energieneutraal te renoveren. Er wordt daarbij vooral gedacht aan laagbouwwoningen gebouwd tussen 1950 en 1995. Deze woningen komen redelijk met elkaar overeen, verzorgen 40 procent van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving en zijn vaak hard aan renovatie toe. ‘Schrijf maximaal 5 tenders uit voor de aanpak van minimaal 3000 woningen en stel een overbruggingsbedrag van maximaal 25.000 euro per gerealiseerde woning beschikbaar.’

De afgelopen jaren zijn er diverse energieneutrale mogelijkheden gecreëerd die voor woningcorporaties al rendabel zijn, maar voor woningeigenaren nog zeker 30 tot 35 procent in kostprijs moeten dalen om aantrekkelijk te worden. Die kostprijsverlaging ontstaat pas door op grote schaal te renoveren. Stroomversnelling stelt daarom een subsidiemaatregel voor die in eerste instantie kan worden gebruikt om de nog te hoge kostprijs te compenseren. Door de innovatie-impuls en de schaal die zo ontstaat, zal de kostprijs vervolgens daadwerkelijk dalen.

Subsidies helpen alleen als ze de innovatiebereidheid van de bouwsector versterken en uiteindelijk ten goede komen aan de woonconsument, stelt Stroomversnelling. Bij voorkeur in de vorm van betere producten en een kostprijs die evenredig is aan de kosten van de energierekening en het noodzakelijk onderhoud. De investering moet voor bewoners dus woonlastenneutraal te financieren zijn.

Stroomversnelling denkt aan een volgende, mogelijke opzet van de subsidietender:

-Kies 5 veelvoorkomende woningtypologieën en inventariseer de wijken waar deze typologieën veel voorkomen (in de orde van 100.000 stuks). Maak waar mogelijk een koppeling met de 20 aan te wijzen ‘aardgasvrije wijken’.

-Schrijf maximaal 5 tenders uit voor de aanpak van minimaal 3000 woningen. Daag de markt uit om een propositie te maken die woonlastenneutraal is.

-Stel een overbruggingsbedrag van maximaal 25.000 euro per gerealiseerde woning beschikbaar.

-Stel een marketingplan verplicht. Het winnende consortium verkoopt zelf zijn propositie en ontvangt pas bij verkoop de overbruggingssubsidie.

De partij die met een industrieel op te schalen concept de hoogste ambitie haalt op het niveau van besparing (vraagreductie) met een zo laag mogelijk overbrugginsbedrag, wint de tender.

Voorwaarde voor succes in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, met name in het particuliere segment, is een toegankelijke financiering. Daarom pleit Stroomversnelling ervoor om naast de tenderregeling met als doel kostenverlaging, financieringsvormen te ontwikkelen die élke doelgroep de kans geven om de eigen woning te verduurzamen.