Vanuit de markt is er veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat een aanzienlijk percentage van het materiaalgebruik bij een gemiddeld nieuwbouwproject bestaat uit het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties. Aan de hand van drie ontwikkelsessies heeft TVVL Community Circulaire Installaties nu een strategie ontwikkeld, waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden.

Het eindproduct is een praktisch stappenmodel (zoals een trias energetica) dat experts helpt met het stellen van de juiste vragen en op zoek te gaan naar oplossingen. “Het stappenmodel is een combinatie van twee bestaande methoden”, vertelt Esther Gerritsen, voorzitter TVVL Community Circulaire Installaties. “Eerst het 10 R-model, dat we hebben gereduceerd tot een 4 R-model – Rethink, Reuse, Remanufacture en Recycle, waarmee getoetst kan worden op herkomst van installatieonderdelen. Daarnaast zijn er 8 parameters, die ook gebruikt worden door GPR, BCI en Madaster, die de installatie(-onderdelen) beoordelen op toekomstwaarde. Dit zijn herindeelbaarheid, aanpasbaarheid, verbindingsmethodiek, vervangbaarheid, losmaakbaarheid, herkomst, levensduur en onderhoud. Door je bij je keuzes door deze ontwerpstrategie te laten leiden heb je een goede onderbouwing.”

Stappenmodel
Tijdens de TVVL Techniekdag op woensdag 13 november werd dit stappenmodel voor het ontwerpen van een circulaire gebouwinstallatie officieel overhandigd aan keynote spreker Thomas Rau (foto), ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. De Community Circulaire Installaties roept de markt nu op de strategie te toetsen in de praktijk. Op donderdag 13 februari 2020 vindt een 4e ontwikkelsessie plaats, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kennis kan worden gedeeld. Deze input wordt vervolgens gebruikt om verder te werken aan een nog betere en gedragen nieuwe versie.

Kijk voor meer informatie of het aanvragen van dit stappenmodel op www.tvvlconnect.nl

Op onze nieuwsbrief abonneren