Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitstel aangekondigd voor de geluidseis voor warmtepompen. Deze eis zou oorspronkelijk per 1 juli 2020 ingaan. De nieuwe invoeringsdatum wordt 1 januari 2021. Daarmee komt het ministerie tegemoet aan de bezwaren van Techniek Nederland en een aantal andere brancheorganisaties die zich zorgen maakten over een te snelle invoering en meetmethodiek.

Tot nu toe zou de geluidseis ingaan per 1 juli 2020. Het verschuiven heeft twee redenen, aldus het ministerie. De eerste hebetreft de samenhang is met de BENG-eisen. Nu er vertraging is, ligt het voor de hand om de inwerkingtreding van de geluidseis hierop aan te passen.

Een tweede reden is volgens het ministerie dat het opstellen van de bepalingsmethode voor de geluidseisen voor warmtepompen meer tijd kost dan verwacht. Een eerste concept-methode is waarschijnlijk begin maart klaar, waarna de branche er nog op kan reageren.

Op onze nieuwsbrief abonneren