Techniek Nederland is blij dat het kabinet de eerste stappen zet om de stikstofcrisis aan te pakken en dringt tegelijkertijd aan op meer snelheid. Voorzitter Doekle Terpstra: “Het kabinet moet zo spoedig mogelijk een drempelwaarde vaststellen om projecten weer vlot te trekken. We hebben geen tijd te verliezen.” De ondernemersorganisatie is teleurgesteld over de voorgestelde PFAS-maatregelen. “Vóór 1 december gebeurt er feitelijk niets en dat kunnen we ons niet permitteren.” 

Het kabinet lijkt met de stikstofmaatregelen de woningbouw weer op gang te brengen, maar het blijft nog onduidelijk wanneer de aangekondigde drempelwaarde voor stikstof er komt. Terpstra: “De voorstellen van het kabinet moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer, daarmee verliezen we kostbare tijd.”

Infra en utiliteit
Techniek Nederland constateert dat de stikstofmaatregelen weinig ruimte opleveren voor infrastructurele projecten terwijl de utiliteitsbouw in de brief aan de Tweede Kamer helemaal niet wordt genoemd. Het kabinet moet hiermee snel aan de slag gaan. Terpstra: “Een groot deel van onze leden is actief in de infratechniek en utiliteitsbouw. We moeten voorkomen dat hier installatiebedrijven en technisch dienstverleners in de problemen komen en straks duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan.”

PFAS teleurstellend
De aangekondigde PFAS-maatregelen vindt Techniek Nederland ronduit teleurstellend. Tot 1 december is er geen oplossing voor de problemen, maar ook daarna blijft veel onduidelijk. Terpstra: “Het duurt allemaal veel te lang terwijl de urgentie groot is. Ik reken op daadkracht en méér actie bij dit kabinet.”

Op onze nieuwsbrief abonneren