Volgens Ferroli, fabrikant van cv-ketels, wordt in Nederland de noodzaak van regulier onderhoud van cv-ketels genegeerd. Veel noodzakelijk onderhoud wordt daarom vaak op de lange baan geschoven. Dit komt omdat er geen wettelijke registratieplicht en verplichting voor periodiek onderhoud bestaat. Het risico op (brand)schade en mogelijk letsel bij gebruikers van cv-ketels blijft hierdoor volgens de fabrikant onverantwoord hoog.

In Nederland geldt geen registratieplicht voor cv-ketels. Dit in tegenstellig tot veel andere Europese landen. Fabrikanten zoals Ferroli, die doorgaans niet direct aan de consument leveren, weten daarom niet waar hun cv-ketels zich bevinden en wat de staat van onderhoud is. Bezitters van cv-ketels in Nederland zijn ook niet verplicht periodiek onderhoud te laten plegen of een servicecontract af te sluiten bij een erkende installateur.

Vrijblijvend
Ferroli gaat daarom de bezitters van cv-ketels beter informeren over de veiligheid van hun cv-ketel. Het noodzakelijke onderhoud is nu te vrijblijvend. Echte veiligheid wordt alleen bereikt als cv-ketels verplicht worden geregistreerd zodat fabrikanten en onderhoudsbedrijven weten waar deze zich bevinden en stelselmatig controle en onderhoud uitvoeren. Bezitters van cv-ketels en verhuurders van woningen moeten daarom wettelijk worden verplicht deugdelijk periodiek (minimaal om de twee jaar) onderhoud aan cv-ketels te laten plegen. Net als bij de Apk-keuring van auto’s moet de overheid daarop gaan toezien, aldus de fabrikant.

Deugdelijk
Ferroli sluit hiermee aan op onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteiten (NVWA) De voornaamste conclusie uit het NVWA-onderzoek is dat onderhouds- en installatiebureaus vinden dat AGPO Ferroli ketels goed zijn te onderhouden en dat zij bij deugdelijk onderhoud veilig kunnen blijven functioneren. Ook al zijn ze aan het einde van hun technische levensduur. In de media is de indruk gewekt dat Ferroli bij veiligheidstesten de NVWA zou hebben misleid. Tijdens het jongste overleg tussen de NVWA en Ferroli werd echter bevestigd dat deze suggestie niet door de NVWA wordt gedeeld.
Het overleg tussen beide partijen heeft er verder toe geleid dat Ferroli op korte termijn aanvullende maatregelen neemt naar aanleiding van een rapport van de NVWA waarover de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Tweede Kamer onlangs informeerde.

Noodzaak
Ferroli gaat de bezitters van cv-ketels van de typen AGPO Ferroli Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux via de verkoopkanalen nog beter informeren over de dringende noodzaak deze ketels te laten controleren en daaraan onderhoud te laten plegen. Dit onderhoud zal plaatsvinden aan de hand van de meest recente versie van Ferroli's onderhoudsinstructies. Ferroli zal deze actief ter beschikking stellen aan bezitters en aan onderhouds- en installatiebureaus. Ook is Ferroli bezig met het ontwikkelen van een thermische beveiliging die de CV-ketel automatisch uitschakelt als deze te heet wordt.

Op onze nieuwsbrief abonneren