Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Verplaatsbare woningen zijn in opkomst door de groeiende vraag naar kleine, flexibele en kwalitatief goede huisvesting. Dit kwam naar voren tijdens het onlangs gehouden congres ‘Circulair bouwen met verplaatsbare woningen’. Deze woningen presteren beter dan reguliere nieuwbouwwoningen als het gaat om circulariteit. Een verplaatsbare woning kan net zo lang worden geëxploiteerd als een traditioneel gebouwde woning, maar kan als dat nodig is ook opnieuw worden ingezet op een andere locatie.

In 2017 werden ruim 1.200 verplaatsbare woningen gebouwd: 6% van de totale productie van sociale huurwoningen. Het merendeel daarvan is verhuurd aan spoedzoekers: statushouders, gescheiden mensen en starters maar die doelgroep is in ontwikkeling, volgens Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen: “Anno 2018 zijn circulaire, verplaatsbare woningen qua comfort en kwaliteit een volwaardig alternatief voor reguliere woningen en daarmee interessant voor een brede doelgroep. Ook al zal de behoefte aan huisvesting voor statushouders afnemen, de vraag naar kleine en betaalbare woningen blijft groot.”

Investeren in verplaatsbare woningen
Bij bouwers, maar ook opdrachtgevers, financiers en gemeenten groeit de interesse om te investeren in verplaatsbare woningen omdat de woningen de flexibiliteit bieden die aansluit bij het woningbeleid van veel steden maar ook uit het perspectief van duurzaamheid. “Daarnaast kan flexibel wonen de oplossing zijn voor de oververhitte woningmarkt”, aldus René de Heer, wethouder in Zwolle: “Bij goede scenarioplanning hoort schaalbaarheid, en dat is wat verplaatsbare woningen bieden.”

Meerdere exploitatietermijnen
De businesscase van circulaire verplaatsbare woningen is een stuk aantrekkelijker als de tweede en derde exploitatietermijn van de woning worden meegerekend. Dat kwam ook naar voren bij het project Sciencepark van Rochdale. “De hoge kwaliteit, in combinatie met de gegarandeerde terugkoopprijs, gaf voor ons de doorslag bij de aanbesteding,” aldus projectleider Arnaud Lykles. Andere corporaties in de zaal, waaronder Wonen Limburg en Delta Wonen, rekenen met een tweede en zelfs derde exploitatietermijn. De kwaliteit staat dit toe en het maakt de businesscase interessant.

Bouwen met restmaterialen
In de traditionele bouw wordt slechts 3% van de materialen hoogwaardig hergebruikt. Met de opkomst van de circulaire verplaatsbare woning kan een significant deel van het beslag op hulpbronnen worden gereduceerd. De volgende stap voor bouwers van verplaatsbare woningen is om deze te bouwen met restmaterialen van traditioneel gebouwde woningen. Dat draagt bij aan de betaalbaarheid van de woningen maar is vooral een volgende stap op weg naar 100% circulariteit.