Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 87 seconden

Bijna de helft van de aannemers B&U noemt social media inmiddels als bron voor zakelijke oriëntatie. Onder E-installateurs zijn social media bijna net zo populair. Klusbedrijven, W-installateurs en architecten blijven iets achter. Vooral laatstgenoemde marktpartij gebruikt social media om te netwerken. Dit blijkt uit de BouwKennis Communicatie Monitor 2015.

Het rapport brengt onder andere in kaart welke media door partijen in de bouw worden ingezet voor zakelijke oriëntatie. Hierbij is er specifieke aandacht voor het gebruik van social media. Zij nemen een steeds grotere plek in binnen onze maatschappij en daarmee ook binnen de bouwsector.

Uit de BouwKennis Communicatie Monitor 2015 blijkt dat social media nog relatief weinig als meest gebruikte oriëntatiebron voor zakelijke communicatie uit de bus komen. Ze worden hier echter wel degelijk voor gebruikt. Het zijn vooral de aannemers B&U (48%) en E-installateurs (45%) die social media noemen als oriëntatiebron voor zakelijke gebruik.

Wanneer er specifiek via social media wordt gezocht naar informatie betreft het vooral productinformatie. Het zijn met name de klusbedrijven (26%) die aangeven op zoek te zijn naar dit soort informatie.

Naast oriëntatie is uiteraard ook gekeken naar andere redenen om zakelijk gebruik te maken van social media. Hieruit blijkt dat netwerken via dit medium populair is, met name bij architecten. Het gebruik van LinkedIn lijkt hier nauw mee samen te hangen. Netwerken is vooral populair onder architecten en zij maken tevens het meest gebruik van dit specifieke kanaal.

In mindere mate worden social media ook gebruikt voor het verbeteren van de naambekendheid en het imago en het stimuleren van de eigen verkoop. Het delen van kennis, het informeren van de doelgroepen en het bereikbaar zijn voor klanten blijven nog ver achter.

Voor meer informatie: http://www.bouwkennis.nl/persberichten/social-media-in-de-bouw-orienteren-en-netwerken/