Techniek Nederland gaat nauw samenwerken met Astrin, de brancheorganisatie van smart infra. Dit om de mobiliteit en infrastructuur in Nederland beter en duurzamer te maken. Slimme technieken moeten daarbij een hoofdrol gaan spelen. De samenwerking zal zich onder meer richten op lobby, scholing en kwaliteitsborging. De voorzitters Doekle Terpstra (Techniek Nederland) en Willem Hartman (Astrin) ondertekenden op 17 december in Zoetermeer een intentieovereenkomst.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Slimme technologie wordt steeds belangrijker voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals de bereikbaarheid van onze steden en het terugdringen van de CO2-uitstoot. De leden van Techniek Nederland en Astrin werken al nauw samen, dus is het logisch dat ook de verenigingen de handen ineenslaan.”

Slimme infrastructuur
Voorzitter Willem Hartman van Astrin verwacht veel van de samenwerking. “De komst van connected cars en de verwachte groei van slimme openbare verlichting en mobiliteit bieden veel perspectief, maar brengen ook grote uitdagingen met zich mee. Denk aan cybersecurity, big data en beheer op afstand. Door kennis te delen en onze belangenbehartiging te bundelen kunnen we onze leden meerwaarde bieden. Daarnaast  bieden we het platform om met onze ketenpartners in gesprek te gaan.”

Behoud van identiteit
De samenwerking strekt zich verder uit tot onder meer scholing, kwaliteitsborging, profilering naar klanten en opdrachtgevers en een gedeelde backoffice. De samenwerking vindt plaats met behoud van de eigen identiteit. Op termijn neemt Astrin haar intrek in het Intechnium-gebouw, waar Techniek Nederland vanaf augustus 2020 gevestigd zal zijn.

Op onze nieuwsbrief abonneren