Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 65 seconden

Drie marktpartijen hebben gezamenlijk een elektrische boiler, ontwikkeld die gebruikmaakt van overvloedige groene energie om te verwarmen. De boiler warmt niet alleen ’s nachts op maar ook tussendoor, zodat het vat overdag niet leeg kan raken. Het apparaat is daartoe voorzien van een internetverbinding, zodat deze automatisch op afstand kan worden gemonitord en aangestuurd. Dit gebeurt 24 uur per dag. Op basis van de toestand van alle boilers die worden gemonitord én de balans in het Nederlandse elektriciteitsnet wordt de optimale verwarmingsstrategie voor alle boilers berekend en uitgevoerd.

Technologiebedrijf Peeeks en Eneco zijn deze ontwikkeling gestart, gesteund door Topsector Energie van het Ministerie van EZ. Dit om een brug te slaan tussen het energiegebruik van consumenten en energieopwekking uit duurzame bronnen. De elektrische boiler is de grootste huishoudelijke stroomverbruiker. Ter vergelijking: alle ongeveer 500.000 elektrische boilers in ons land vragen evenveel vermogen als circa 600 windmolens kunnen leveren.

In samenwerking met Inventum zijn de eerste honderd boilers gebouwd, getest en geplaatst bij consumenten. “De resultaten zijn veelbelovend. Deze slimme boiler helpt om de opwek van zon- en windenergie nog efficiënter in te zetten. Zo kunnen onze klanten met weinig moeite een steentje bijdragen aan duurzaamheid. En met een slimme boiler in huis kan je op termijn ook zelf energie gaan besparen”, aldus Evert Jan Althuis, innovatiemanager bij Eneco.