De Stadsschouwburg in Middelburg is omgetoverd tot één van de meest duurzame schouwburgen van ons land. Dit is onder meer te danken aan het hergebruik van materialen, de toepassing van isolatiepakketten en milieuvriendelijke (vloer)afwerkingen en de installatie van 65 zonnepanelen en twee warmtepompen op het dak. Ook de klimaatinstallatie is verduurzaamd, deels door vervanging en deels door renovatie. De installatie in de theaterzaal is bij de verbouwing volledig vernieuwd. Een centrale regelkast regelt zowel de bestaande als de nieuwe installaties.

Qua klimaatbeheer is een schouwburg een bijzonder gebouw: op sommige momenten is er niemand in de zaal of foyer aanwezig, op andere momenten is óf de zaal óf de foyer binnen korte tijd gevuld met honderden mensen. Onder al die omstandigheden moet de juiste temperatuur en luchtkwaliteit worden bereikt én behouden. Aan de hand van de gemeten CO2-waarde en temperatuur in de ruimte wordt de luchthoeveelheid aangepast. Regeltechnisch kent deze installatie nog een bijzondere toepassing: op basis van de voorstelling die plaatsvindt, wordt de ventilatie in de nabij gelegen ruimten begrensd. Daarmee is het geluid tot een minimum beperkt, wat ten goede komt aan de geluidskwaliteit, bijvoorbeeld bij een voorstelling met klassieke muziek.