Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 70 seconden

Opleidingscentrum GO° biedt, samen met haar praktijkuitvoerder Aeres Tech, installateurs en monteurs de gelegenheid zich te scholen voor het installeren en inregelen van warmtepompen. Het scholingsprogramma valt onder het gesubsidieerde programma ‘Green deal’, waaraan nog zes andere opleidingscentra meedoen. Het idee achter dit programma is vakmensen op te leiden voor het vele werk dat voortkomt zal komen uit het beoogde Klimaatakkoord, waarvan het concept onlangs werd gepresenteerd.

Het Klimaatakkoord zal grote gevolgen hebben voor de energievoorziening in Nederlandse huishoudens: Aardgasvrije huizen, duurzame energie, CO2-neutraal, zonnepanelen en warmtepompen. Dit betekent veel extra werk voor onder andere installateurs en cv-monteurs.

De door meerdere partijen gesubsidieerde Green deal wordt 4 september officieel ondertekend in Groningen. Maar nu al kunnen technici en monteurs beginnen aan een opleiding basis- of servicemonteur warmtepompen. De monteur heeft een F-gassen diploma (BRL200) nodig wanneer men inbreekt op het warmtepompsysteem. De onderneming/werkgever moet beschikken over een BRL-100 accreditatie.

GO ͦ verzorgt meerdere opleidingen:
– Basisopleiding monteur warmtepompen. Duur: 4 dagen. Lesstof: basisprincipes warmtepomp begrijpen en beheersen.
– Servicemonteur warmtepompen. Duur: 3 dagen. Lesstof: installatie, storingzoeken, reparatie.
– Aspirant ontwerper warmtepomp. Duur: 2 dagen. Lesstof: ontwerpen, specialisatie type warmtepomp. Een systeem begrijpen en ontwerpen.

Daarnaast kunnen deelnemers zich gericht specialiseren met de trainingen Ontwerpen lucht/lucht, lucht/water, grondgebonden warmtepompen, afgerond met een officieel CITO examen.

Opleidingscentrum GOO heeft zijn praktijkruimtes ingericht met in totaal negen warmtepompen. 27 september a.s. is de officiële opening van de warmtepompenpraktijkruimte.