Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 102 seconden

Het veertien verdiepingen tellende flatgebouw Hoog Lindoduin in Scheveningen met 182 galerijwoningen krijgt een gasloos verwarmingssysteem met warmteterugwinning. Met bodemwarmte worden de woningen via individuele warmtepompen voorzien van warmte en warm tapwater. In de zomer voorziet dit systeem in koeling.

Hoewel constructie-technische ingrepen de aanleiding waren voor de renovatie, werd er een extra investering gedaan om tot een gasloos energieconcept te komen, legt projectleider Arie de Graaf namens woningcorporatie Vestia uit. “Hiermee voldoet dit gebouw nu al aan onze doelstelling van een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. In het oorspronkelijke plan zaten gasgestookte ketels. Straks worden de 182 woningen aangesloten op dertien bodemwarmtepompinstallaties van 70 kW. Naast duurzaamheid is gebruiksvriendelijk onderhoud voor ons een belangrijke voorwaarde in de nieuwe situatie, net als éénsoortige bediening en het makkelijk kunnen opheffen van een storing. Daarom hebben we gekozen voor monitoring op afstand.”

Zo hoog mogelijke score
De Graaf geeft aan dat er voor de verbetering van de energieprestatie twee sporen samengebracht worden: warmtevraag verlagen door isolatie en aanpassen van installaties voor aardgasvrije verwarming en tapwater; dit alles tegen acceptabele kosten. Dat betekent nieuwe kozijnen, dak- en kopgevelisolatie, HR++ dubbelglas, een wtw-ventilatiesysteem, warmtepompen en vloerverwarming. “Binnen wordt alles vernieuwd, inclusief de installaties; een nieuwe indeling, keuken en badkamer en aangepaste plafonds met een zwevende dekvloer, gescheiden door een isolatielaag. Dat is brandveiliger en geeft minder overlast door contactgeluid. Samen met de vervanging van balkons en galerijen die anderhalf keer zo breed worden, vernieuwde liftinstallaties, gemoderniseerde hoofdentree en een nieuwe, witte uitstraling blijft dit gebouw uit 1965 beeldbepalend en kan het weer een jaar of veertig mee.’’

Binnenklimaat
In het project wordt de nieuwste generatie warmtepompen van Itho Daalderop geïnstalleerd, de WPU 5G met een voorraadvat van 150 liter ten behoeve van warm tapwater. Daarnaast is het Itho Daalderop HRU 300 ventilatiesysteem met warmteterugwinning onderdeel van het klimaatsysteem. Zowel verwarming, ventilatie en monitoring zijn te bedienen of in te zien via de Spider Klimaatthermostaat.

BAM Wonen is, in opdracht van woningcorporatie Vestia, in oktober van start gegaan met de renovatie. De oplevering staat gepland voor het laatste kwartaal van 2020.