Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 93 seconden

Hello energy en QwikSense hebben een overeenkomst getekend om samen organisaties en bedrijven energiebewuster te maken en beter te informeren over het (optimale) binnenklimaat en de bezetting in gebouwen. Door het visualiseren én inzichtelijk maken van de energie- en binnenklimaatprestaties ontstaat er bewustwording onder bezoekers en gebruikers van een gebouw, aldus beide partijen. Volgens hello energy is ‘energiemanagement’ onmisbaar bij het treffen van maatregelen om duurzaam te ondernemen. Inzicht en visualisatie van het energiegebruik creëert een betere bewustwording. Het binnenklimaat wordt daar dikwijls bij vergeten volgens QwikSense. Dit is echter essentieel want duurzaamheid gaat ook over mensen. Daar hebben QwikSense en hello energy elkaar gevonden.

Breed draagvlak
Door niet alleen een duurzaam gebouw te monitoren, maar de prestaties van het gebouw ook te visualiseren kan bewustwording worden gecreëerd. QwikSense onderzoekt het binnenklimaat middels sensoren, geplaatst op werkplekniveau. Deze sensoren registreren CO2, temperatuur, luchtvochtigheid, fijnstof en aanwezigheid van mensen. Met deze data genereert QwikSense een goed inzicht van het binnenklimaat en de bezetting in gebouwen. Paul Stomph (mede-oprichter QwikSense): “Zo krijg je snel inzicht in de gezondheid van je gebouw en creëren we ook een benchmark voor gebouwen in heel Nederland.”

Voorbeeld: Gemeente Utrecht
Een voorbeeld is het project van het Stadskantoor van de Gemeente Utrecht. Hier wordt het binnenklimaat en de bezetting per werkplek gemeten. De verkregen data wordt geanalyseerd voor het optimaliseren van het gebouw. Voor de terugkoppeling naar de gebruiker ligt een mooie kans in de samenwerking met hello energy.

Inzicht geven, oplossingen bieden
Benno Schwarz (oprichter hello energy): “Diverse grote opdrachtgevers doen al een beroep op de expertise van hello energy, zoals citizenM, Merin, Prologis en Syntrus Achmea. In QwikSense hebben wij een complementaire partner gevonden om in de toekomst duurzame en gezonde gebouwen nog beter inzichtelijk te maken. Door onze innovatieve aanpak geven wij gebouweigenaren nieuwe inzichten in het realiseren van duurzame gebouwen.”