Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

stadstuinovertoom_amsterdamHet samenwerkings- en duurzaamheidsconcept Co-Green van woningcorporatie Eigen Haard, TBI-onderneming ERA Contour, KOW en Oranje, heeft de Nyenrode Supply Chain Award 2016 gewonnen. De ketensamenwerking is volgens de jury een inspirerend voorbeeld met een brede en aansprekende visie op duurzaamheid. Leren en verbeteren staat centraal, met mooie instrumenten als BIM, legolisering, KPI’s en een ‘code of conduct’. Het concept wordt momenteel toegepast op een grootschalige duurzame wijkvernieuwing in Amsterdam.

De samenwerkende partijen realiseren in Stadstuin Overtoom 470 koop- en huurwoningen in een autoluw stadspark. De nieuwe wijk is klimaatneutraal, zonder dat dit extra kosten voor bewoners met zich meebrengt. Door vergaande ketensamenwerking tussen de partners en co-makers worden onnodige proceskosten bespaard en traditionele faalkosten gereduceerd. De marge die dit oplevert wordt ingezet om de klimaatneutrale maatregelen te financieren. Momenteel worden de laatste woningen van deze nieuwe wijk gebouwd, die in 2017 wordt opgeleverd.

In de Co-Green samenwerking zijn intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en het gezamenlijk dragen van risico’s leidend. De partners hebben vooraf hun ambities vertaald in KPI’s die gekoppeld zijn aan de winstdeling. Deze worden continu gemonitord. Het concept daagt hierdoor niet alleen uit tot het laten slagen van de samenwerking, maar ook tot slimme innovaties, aldus de betrokken partijen. ‘Op het gebied van de circulaire wijk zijn forse resultaten behaald. Niet eerder werd op deze schaal sloopmateriaal als baksteen en puingranulaat hergebruikt in het beton en metselwerk van de nieuwe woningen. Ook maakt de openbare ruimte integraal onderdeel uit van het plan. In nauwe samenwerking met het Stadsdeel is onder meer energie neutrale straatverlichting en een vernieuwend regenwateropvangsysteem gerealiseerd. Op het gebied van architectuur is een inventief op lego gebaseerde toolbox ontwikkeld, zodat bouwelementen goedkoper geprefabriceerd kunnen worden en tegelijkertijd flexibel ingespeeld kan worden op de actuele consumentenvraag en marktontwikkelingen.’

Co-Green is een repeteerbaar concept te zijn. De samenwerking tussen de partners, die in 2011 is gestart, heeft een vervolg gekregen met de ontwikkeling en bouw van circa 100 sociale- en markthuurwoningen in Spoorstrook Zuid in Amsterdam.

De Supply Chain Award is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd en heeft als doel ketensamenwerking in de bouw te stimuleren. De Award wordt niet voor een gerealiseerd gebouw uitgereikt, maar voor het proces dat daartoe heeft geleid.

[related_post themes=”text”]