Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 61 seconden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beboet 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro. Op basis van de Woningwet is de maximale boete die kan worden opgelegd aan bedrijven per gebouw 20.250 euro. Voor particulieren is dit 410 euro.

De ILT heeft in voorjaar 2016 aan de sector brieven gestuurd waarin inspecties werden aangekondigd en vervolgens in juli en augustus 2016 de verkopen tegen het licht gehouden. Van de zonder label verkochte gebouwen met gebruiksfuncties horeca, kantoorgebouwen, gezondheidszorg en winkels (hoog energiegebruik) krijgen verkopers die minimaal vijf gebouwen hebben verkocht, een boete voor het grootste gebouw.

Gebouwen moeten volgens het Besluit energieprestatie gebouwen, een doorvertaling van de Europese Energy Performance of Buildings Directive, bij oplevering, verkoop en verhuur een geldig energielabel hebben. Hiertoe moet de eigenaar een gecertificeerd bureau inschakelen dat een energielabel kan opstellen voor een utiliteitsgebouw.

Toezicht inspectie
De inspectie ziet erop toe dat diverse in Europa afgesproken energiebesparende maatregelen worden nageleefd. Het toezicht betreft fabrikanten, importeurs, distributeurs van bouwproducten, auto’s of autobanden, elektronica en beheerders, verhuurders en eigenaren van gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen). Doelen zijn: beperken van klimaatverandering door een lagere CO2-uitstoot, energiebesparing voor de consument en eerlijke concurrentie tussen bedrijven.