Rook- en warmteafvoer bijspijkeren

Gepubliceerd op

Rook- en warmteafvoersystemen (RWA-systemen), overdrukinstallaties, parkeergarageventilatiesystemen en tunnelventilatiesystemen zijn voorbeelden van rookbeheersingssystemen (RBS) die zorgen voor een effectieve afvoer van schadelijke gassen, rook en hitte die bij brand vrijkomen. De normen en uitgangspunten voor deze systemen veranderen. Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) komt daarom met opleidingen die zorgen dat RBS doelmatig en effectief blijven functioneren.

Door het volgen van de opleidingen doen de cursisten theoretische en praktische kennis op van het verschijnsel brand, RBS in de breedste zin, beheer en onderhoud. De onderwerpen worden functiegericht behandeld en ondersteund met berekeningen en casussen. BBN biedt de opleidingen ‘Ontwerpdeskundige RBS’, ‘Installatie-/onderhoudsdeskundige RBS’ en ‘Beoordelingsdeskundige RBS’ aan. BBN komt ook met een herhalingsopleiding voor diegene die al eens voor het bovenstaande zijn opgeleid.

De opleiding ‘Ontwerpdeskundige RBS’ is bedoeld voor medewerkers van rookbeheersingsbedrijven, inspectie-instellingen, adviesbureaus, medewerkers van brandweer die zich willen specialiseren op dit gebied. De opleiding ‘Installatie-/onderhoudskundige RBS’ is bedoeld voor medewerkers van rookbeheersingsbedrijven en onderhoudsbedrijven betrokken bij de aanleg van RBS en het beheren en onderhouden ervan. De opleiding ‘Beoordelingsdeskundige RBS’ is bedoeld voor architecten, medewerkers van de brandweer of Bouw- en Woningtoezicht betrokken bij de beoordeling/toetsing van PvE’s/UPD’s/Ontwerprapportage RBS.

De opleidingen starten komend najaar en worden gehouden bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De lesdagen bestaan uit 2 blokken van 3 uur en worden verzorgd door deskundigen met jarenlange ervaring. De opleiding Ontwerpdeskundige, Installatie- en onderhoudsdeskundige kan worden afgesloten met een erkend examen afgenomen door Certoplan. Men dient zich hiervoor zelf aan te melden.

Meer informatie op www.BBN.nu

%d bloggers liken dit: