Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 156 seconden

Kantoor en fabriek Fonterra en AWare in aanbouwWaar de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra en de Nederlandse A-Ware Food group al samenwerken voor de bouw van de nieuwe ingrediëntenfabriek voor Fonterra en een eigen kaasfabriek voor A-Ware, is onlangs besloten die samenwerking nog verder uit te breiden. De kantoren van beide ondernemingen zullen worden voorzien van het Colt Caloris Hybrid klimaatsysteem dat volledig op de restenergie uit de fabriek van Fonterra zal werken. Een duurzame én economische keuze.

Op 27 mei 2013 ging in Heerenveen de eerste paal de grond in van de 20.000 vierkante meter grote kaasfabriek van A-Ware met een capaciteit van 100.000 ton kaas per jaar en de naastgelegen ingrediëntenfabriek van Fonterra van 10.000 vierkante meter waar dagelijks circa drie miljoen liter wei verwerkt zullen worden tot hoogwaardige ingrediënten voor premium voedingsmiddelen en kindervoeding. A-Ware levert hiervoor de kwalitatief hoogwaardige wei- en melkgrondstoffen. Een unieke samenwerking die versterkt wordt door een gedeeld duurzaam klimaatsysteem voor de – eveneens aan elkaar grenzende – kantoren. Kenmerkend voor het toegepaste Caloris Hybrid klimaatsysteem zijn het gebruik van restenergie uit de fabriek en slimme energie-uitwisseling. Eind 2014 moeten beide fabrieken operationeel zijn.

De kantoren van beide ondernemingen zijn samen 150 meter lang, 12,5 meter breed en ze hebben drie bouwlagen. Voor de koeling van deze kantoren wilde men geen gebruik maken van koelmachines en werd onderzocht welke energiezuinige alternatieve bronnen beschikbaar zijn om de gebouwen te verwarmen en koelen. Bij Fonterra werden deze gevonden in het ijswater en het proceswater uit de fabriek. Deze koude én warmte uit het proces zijn uitermate geschikt om het Caloris Hybrid systeem op aan te sluiten. Het hele klimaatsysteem voor de kantoren draait daarmee op restenergie uit de fabriek en er is geen externe energiebron meer nodig.

Het gekozen Caloris Hybrid systeem is een compact warmtepompsysteem waarbij in de kantoren in iedere ruimte een kleine warmtepomp in het plafond via een 2-pijps watervoerend systeem wordt aangesloten op de energiebron. Het werkingsgebied van deze kleine warmtepompen is 18 – 26°C. Er worden twee watertanks van elk 2500 liter geplaatst als buffer. Het water in deze tanks wordt op 22°C, de gebouwneutrale bedrijfstemperatuur,  gehouden. Om dit te bereiken, worden de buffervaten in de zomer opgewarmd tot 26°C en in de winter afgekoeld naar 18°C. Het Caloris systeem haalt de energie hieruit. Hoe groter het vat, hoe meer energie-uitwisseling tussen de units en hoe energiezuiniger het systeem.

Het systeem wordt geïnstalleerd door Installatiebedrijf Bakker uit Oosterwolde. Hans Fijlstra, directeur van dit bedrijf over het gekozen systeem: “Het grootste voordeel van het Caloris systeem is dat eerst onderling energie uitgewisseld wordt. Maar ook installatietechnisch en economisch heeft het systeem een aantal voordelen. Zo werk je niet met F-gassen boven in het plafond, hoeven geen wettelijke keuringen uitgevoerd te worden, heb je ook geen koelmachine nodig en bovendien hoeven de leidingen niet geïsoleerd te worden omdat bij 22°C geen condensvorming optreedt. Al met al betekent dit ook dat de exploitatiekosten aanzienlijk lager zijn.”

Installatie en regeling worden aangesloten bij Fonterra. A-Ware zorgt voor back-up voor wanneer er een keer geen proceswater is. Hiervoor werd een HR ketel geplaatst. Bakker zal het systeem op afstand monitoren en per unit de prestatie bijhouden.

Voor meer informatie: www.coltinfo.nl