Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 103 seconden

Viega heeft de nieuwe CUR-Aanbeveling 120:2017, waarin wordt ingegaan op legionellaveilige gebouwen, verwelkomd. In de aanbeveling wordt gesproken over koude en warme zones in woningen alsmede over het door Viega aanbevolen doorstromend installeren. De aanbeveling is een instrument om ervoor te zorgen dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met hotspots voor legionella en dient als handvat voor iedereen die met drinkwaterinstallaties in gebouwen te maken heeft.

Het ontwerp, de uitwerking en realisatie van installaties in gebouwen vergen de nodige water technische deskundigheid. Met name het voorkomen van ongewenste opwarming van leidingwater is daarbij een voortdurend punt van aandacht. De nieuwe CUR-Aanbeveling gaat met name in op de bouwkundige randvoorwaarden om legionellaveilige leidingwaterinstallaties in gebouwen mogelijk te maken.

De door SBRCURnet uitgegeven Aanbeveling is een  aanvulling op de in de installatiesector ontwikkelde en vastgelegde kennis van legionellaveilige leidingwaterinstallaties in gebouwen. NEN1006 en bijbehorende Waterwerkbladen, maar ook ISSO-publicaties over legionellapreventie in gebouwinstallaties zijn daar voorbeelden van. De gepubliceerde Aanbeveling biedt nu ook een handvat voor de bouwpraktijk. De ontwerpconcepten die in de aanbeveling zijn opgenomen, bieden bruikbare en toepasbare technische oplossingen die direct door partijen in de bouw kunnen worden ingezet. Een goed voorbeeld daarvan is het doorstromend installeren, zoals dat door Viega veelvuldig wordt aanbevolen.

De CUR-Aanbeveling is volledig afgestemd op ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’, de ISSO Checklist hotspots Legionella en NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’.

Alhoewel de Aanbeveling veel zaken behandelt die de kans op ongezonde concentraties bacteriologische nagroei (zoals legionella) tot een minimum beperken, richt de aandacht zich wel op opwarming door verwarmings-onderdelen, onderdelen van collectieve warmtedistributie of onvoldoende doorstroming en bij gangbare ontwerpcondities, normaal gebruik en beheer. Installaties die hierop zijn ontworpen en volgens de hiervoor beschikbare normen en richtlijnen, binnen de context van deze CUR-Aanbeveling, worden gerealiseerd, kunnen als legionellaveilig worden gekwalificeerd. Alle andere denkbare oorzaken van legionellagroei door ongewenste opwarming, zoals zoninstraling en hoge temperatuurregimes, slecht beheer en afwijkend gebruik, vallen buiten het kader van de publicatie.

De nieuwe CUR-Aanbeveling 120:2017 ‘Legionellaveilige gebouwen’ kan worden besteld via SBRCURnet of via de website van SBCRCURnet. [link naar www.sbrcurnet.nl/curaanbeveling120 ]