Techniek Nederland is blij dat er na onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nu duidelijkheid is over de veiligheidsrisico’s bij cv-ketels van Ferroli. Het gaat hierbij om de toestellen Econpact, Ultima, MegaDens en MegaLux die geproduceerd zijn tussen 1997 en 2008. De ondernemersorganisatie roept haar leden op om deze cv-ketels te onderhouden volgens de actuele onderhoudsvoorschriften en benadrukt naar aanleiding van deze zaak nogmaals het belang van een centrale registratie van cv-ketels.

De NVWA wil dat Ferroli zo spoedig mogelijk een veiligheidswaarschuwing verstuurt aan bezitters  van de betreffende cv-ketels waarin erop wordt gewezen dat uitvoeren van onderhoud noodzakelijk is. Ook moet de ketelfabrikant de laatste versie van de onderhoudsinstructies (juni 2019) aan zowel bezitters van deze toestellen als onderhouds- en installatiebedrijven sturen. Installateurs moeten straks de betreffende cv-ketels voorzien van een thermische beveiliging die het toestel uitschakelt wanneer de behuizing van de warmtewisselaar te heet wordt. Gezien de leeftijd van de cv-ketels adviseert de NVWA een groot deel van de cv-ketels direct te vervangen.

Onderhoudsinstructies

Het tv-programma Kassa kaartte de kwestie in maart aan waarna de NVWA, mede op verzoek van Techniek Nederland, een onderzoek startte. Volgens de NVWA hadden de toestellen bij introductie gebrekkige onderhoudsinstructies en hadden ze met de kennis van nu en de vandaag geldende veiligheidsvoorschriften niet op de markt mogen komen.

Uitgebreid onderzoek

Naar aanleiding van deze zaak gaat de NVWA in 2020 uitgebreid onderzoek doen bij alle ketelfabrikanten. Daarbij wordt nagegaan of de ketels voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en worden veiligheids- en onderhoudsinstructies tegen het licht gehouden. Ook de manier waarop fabrikanten klachten, meldingen en incidenten afhandelen neemt de NVWA dan onder de loep.

Op onze nieuwsbrief abonneren