De Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar gekomen. Het is de tweede tool van Masterplan Ventilatie. Met deze quickscan kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen. Eerder dit najaar verscheen al de Quickscan ventilatie in kantoren.

Met deze Quickscan kunnen technisch dienstverleners door een aantal stappen te doorlopen beoordelen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen. Dit kan een basis zijn voor een schoolbestuur om samen met de gemeente de ‘Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen’ (SUVIS)  aan te vragen. Het kabinet besloot onlangs om €360 miljoen voor deze uitkering ter beschikking te stellen.
De Quickscan omvat een aantal onderdelen:
•             Instructie Quickscan: handleiding met het stappenplan voor installateurs en adviseurs;
•             Opname & Analysetool: opnameformulier en analyse-model;
•             Opleverrapport: conceptrapport richting schoolbestuur.
De Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar via de website www.masterplanventilatie.nl. De Quickscan wordt op 10 december toegelicht tijdens het Webinar Frisse Scholen voor iedereen. Aanmelden kan kosteloos via de website van TVVL.

Breed initiatief
het Masterplan Ventilatie is een initiatief van ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN en beoogt professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. Doel is kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. De Quickscan ventilatie in scholen is opgesteld voor experts die bekend zijn met ventilatie-installaties en daaraan gerelateerde richtlijnen, zoals installateurs, adviseurs en medewerkers van technische diensten en facilitaire organisaties. Binnenkort komt er een derde Quickscan beschikbaar, specifiek voor verpleeghuizen. De vier initiatiefnemers worden bij de ontwikkeling van het Masterplan Ventilatie ondersteund door de expertgroep ‘Vraagbaak corona en gebouwinstallaties’, die sinds maart bestaat. Deze expertgroep bestaat uit specialisten van onder andere Techniek Nederland, Universiteit Gent, TU Eindhoven en de vier initiatiefnemers.

Subsidie ventilatie scholen later beschikbaar

De Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) wordt uiterlijk op 30 november a.s. gepubliceerd door de minister van BZK. Het ...
Verder Lezen

Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Met de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een ...
Verder Lezen

Masterplan gebouwventilatie in de maak

Goede ventilatie in gebouwen helpt verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar wanneer is een gebouw goed geventileerd? Verschillende experts in ...
Verder Lezen

Gratis Competentie Quickscan en online introductielessen voor technici

Technisch opleider ROVC biedt gratis een Competentie Quickscan aan, waarin een persoonlijk ontwikkelplan voor technici wordt opgesteld. Daarnaast stelt de ...
Verder Lezen