Het duurt nog even duren voordat alle woningen en gebouwen in ons land van het gasnet zijn losgekoppeld. De bestaande bouw vormt, zoals bekend, het probleem. Daarin gaat het om meer dan het simpelweg vervangen van een cv-ketel. Ingrijpende en dus dure isolatiemaatregelen zijn minstens zo belangrijk en noodzakelijk. Maar ook de traditionele warmteafgiftesystemen moeten doorgaans nog vervangen worden.

Ondanks alle goed bedoelde subsidie- en financieringsvoorzieningen blijft dit voor menig doorsnee huishouden een onhaalbare financiële kaart. Tenminste, als het gaat om het vervangen van cv-ketels door bijvoorbeeld warmtepompen. Het overschakelen naar systemen die werken met afgifte op lage temperatuur vergen nu eenmaal dit soort flinke aanpassingen.

Maar de ontwikkelingen staan niet stil. De laatste tijd duikt bijvoorbeeld steeds vaker het woord waterstof op als mogelijk alternatief van het uit de gratie geraakte gas. Belangrijk voordeel: de bestaande infrastructuur is al aanwezig, namelijk het huidige aardgasnet dat relatief eenvoudig voor waterstof geschikt kan worden gemaakt.

In de toekomst kan waterstof, zo is de verwachting, naast andere alternatieven, zoals all-electric en warmtenetten, een alternatief zijn voor het duurzaam verwarmen van woningen. De toepassing ervan moet echter nog wel verder onderzocht worden. En dat gebeurt inmiddels met een eerste proefproject in Rozenburg, waar vanaf begin 2019 lokaal waterstof wordt geproduceerd met groene stroom en via een separaat gasnet getransporteerd wordt naar het ketelhuis van een appartementencomplex.

Een bijzonder project dus, om zeker in de gaten te houden. Zoals er het komende jaar zeker meer van dit soort projecten meer dan de moeite waard zullen zijn om van nabij te volgen.

Redactie InstallateursZaken