In Limburg gaan multidisciplinaire teams van professionals - aangevuld met studenten -  dit jaar oplossingen ontwikkelen voor de verduurzaming en energietransitie van Limburgse woonwijken en gebouwen. Aan het eind van het jaar zal een jury de oplossingen beoordelen en de winnaars bekend maken. De oplossingen moeten haalbaar en schaalbaar zijn en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak.

Het Platform Ketensamenwerking Zuid voor professionals in de Limburgse bouwsector organiseert deze wedstrijd onder de naam Limburgse Contest. Op 5 februari vindt een startbijeenkomst plaats op de locatie van Green Park Venlo, onder leiding van dagvoorzitter Kirsten Paulus. Alle betrokken partijen zullen hierbij aanwezig zijn: gemeenten, teams en jury. Het doel van dit alles is een showcase te ontwikkelen voor innovatieve verduurzaming van de gebouwde omgeving waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen voorop staat. In de visie van het platform kan alleen door samen te werken de opgave- aardgasvrij, nul op de meter, energieleverend en CO2-reductie - met succes tegemoet getreden worden.

Teams gaan aan de slag
Tijdens de startconferentie zullen wethouders van verschillende Limburgse gemeenten hun vraagstuk pitchen over de aanpak in bestaande wijken. Ook worden dan de teams geformeerd en zullen studenten van mbo/hbo uitleggen hoe zij ingezet kunnen worden als onmisbare schakel in de keten van de energietransitie. De teams zullen bestaan uit deelnemers aan het platform uit overheid, bedrijfsleven, onderwijs en gemotiveerde studenten mbo en hbo. Gedurende het jaar gaan ze aan de slag om hun inspiraties en ambities om te zetten in een praktisch toepasbare oplossing. Deze oplossing presenteren zij op de slotbijeenkomst op 9 december aan een deskundige jury. De winnaars worden dan ook bekend gemaakt.

Op onze nieuwsbrief abonneren