Breman Woningbeheer heeft de Woonstad Rotterdam Energie Challenge gewonnen. Woonstad Rotterdam had deze wedstrijd uitgeschreven in de zoektocht naar de beste duurzame oplossing voor het verduurzamen van een bestaand wooncomplex, en in het bijzonder bestaande portiekwoningen. Het winnende concept van Breman Woningbeheer en Itho Daalderop is een zogenaamd Collectief Hybride Systeem.

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, de grootse sociale huisvester van Rotterdam, wil haar woningen in bewoonde staat snel verduurzamen en daagde partijen in de markt uit. De vraag was om van een bestaande portiekwoningen de CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te brengen met een maximaal budget van 15.000 euro per woning. Breman schreef zich in met het Itho Daalderop Collectief Hybride Systeem en werd uit een kleine veertig inschrijvingen geselecteerd als één van de winnaars.

Oplossing
“Het door Breman Woningbeheer aangeboden concept is een zogenaamd Collectief Hybride Systeem. Dit systeem is in staat om een groot deel van de warmtebehoefte voor centrale verwarming van de aangesloten portiekwoningen vanuit de centraal geplaatste collectieve warmtepomp aan te leveren”, legt Edwin Suttorp, directeur Breman Woningbeheer regio Zuidwest, uit. Hoewel de hybridetechniek op zichzelf niet nieuw is, is de toepassing ervan op deze wijze in een collectieve sfeer wel uniek en innovatief. “Door een groot deel van de techniek op het dak te plaatsen heeft de oplossing een beperkte impact voor bewoners en beperkte complexiteit, is het systeem bijzonder geschikt voor grootschalige toepassing in de grootstedelijke gestapelde omgeving”, aldus Edwin. Itho Daalderop, leverancier van de warmtepomp, heeft als partner een belangrijk aandeel gehad in de challenge, samen met het Breman kenniscentrum en Breman schoorsteentechniek een mooi voorbeeld van ketensamenwerking.

Het juryrapport
‘Dit concept zet in op een collectief warmtepompsysteem in combinatie met lage temperatuurverwarming. Een degelijk plan’, zo geeft de jury aan. ‘Er is aan veel zaken gedacht en de inzending ademt een ‘activistische’ sfeer, dat spreekt aan. Er wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de ervaringswereld van bewoners. De gekozen oplossingen komen logisch over en mogen in deze Challenge niet ontbreken. Bewoners gaan er direct qua comfort en binnenklimaat op vooruit. Opgemerkt wordt dat het concept (nu nog) niet aardgasvrij is.’

Beperkte impact
‘Dit Collectieve Hybride Systeem kenmerkt zich door een beperkte impact in de woningen bij het aanleggen ervan en ook gaat er nauwelijks woonruimte verloren. Het wooncomfort is tenminste gelijk aan wat bewoners gewend waren en kan zelfs verbeteren door een gelijkmatiger verwarming van de ruimtes, maar zal zeker ook verbeteren door de nieuwe ventilatiesystemen, die bijdragen aan een gezonder leefklimaat in de woning. Bovendien worden er ook PV-panelen geplaatst die rechtstreeks aan de bewoners energie leveren. Tot slot levert dit alles een substantiële besparing van energieverbruik op.’

Test
Edwin Suttorp: “Als winnaar van de Woonstad Rotterdam Energie Challenge kunnen we onze oplossing toepassen in de bewoonde portiekflats van Woonstad Rotterdam. De oplossing wordt getest en besproken met bewoners en Woonstad Rotterdam. We hebben goede verwachtingen dat het concept dan grootschalig kan worden toegepast bij deze, maar ook bij andere woningcorporaties in de regio waar veel gestapelde bouw is. Ik ben dan ook supertrots op ons team dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van dit concept.”

Op onze nieuwsbrief abonneren