Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 74 seconden

De productie van nieuwe woningen blijft achter bij de vraag. Dat ligt volgens Löwik Installatietechniek voor een belangrijk deel aan de complexiteit op de bouwplaats zelf. ‘Bouwers, installateurs en nutsbedrijven zitten elkaar vaak in de weg, zeker in stedelijke gebieden.’ Een coalitie van partijen met onder meer dit installatiebedrijf start daarom volgende maand met een pilot om de complexiteit in het installatieproces grotendeels op te lossen: een plug-and-play woningaansluiting van elektra en data.

Het idee is dat de woningaansluiting op elektra een standaardmodule is die al voor de bouw wordt geplaatst en waarop installateurs plug-and-play kunnen aansluiten. Dit moet ervoor zorgen dat netbeheerder en bouwer niet meer van elkaar afhankelijk zijn, elkaar niet in de weg lopen en aan hun eigen planning kunnen vasthouden. Ook kan de installateur al in een vroeg stadium in de bouw de verlichting en verwarming realiseren.

Pilotproject
Löwik Installatietechniek heeft het pilotproject bij De Boddenkamp in Enschede samen met onder andere Eaton Industries en C&S Benelux opgepakt. Hier legt de netbeheerder al voor de plaatsing van de woningcasco’s een hoofdaansluiting met een slimme meter aan. Vervolgens plaatst de bouwer het woningcasco met de installatiemodules. Direct daarna kan de installateur de elektrotechnische installatie aansluiten.

De plug-and-play woningaansluiting bij het pilotproject in Enschede is technisch nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het is wel de eerste stap op weg naar een oplossing voor de belemmerende complexiteit van de bouwplaats, verwachten de betrokken partijen, waaronder bouwers, installateurs, fabrikanten, netbeheerders en projectontwikkelaars.