Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 54 seconden

Woningstichting De Volmacht in Gieten gaat bijna 300 woningen levensloopbestendig én energieneutraal maken. Het betreft een pilotproject, waarvoor de woonstichting een subsidie van €149.000 heeft gekregen van de provincie Drenthe. Gekeken zal worden hoe dit initiatief breder uitgerold kan worden voor alle Drentse woningen. Het gaat nu nog om een gebied bij het centrum van Gieten met 140 huurwoningen en appartementencomplexen en ongeveer honderd particuliere woningen. In het gebied staan nu nog niet-levensloop-bestendige en matig geïsoleerde woningen.

De Volmacht gebruikt de subsidie voor het voorbereiden van de ‘Wijk van de toekomst’. Er komt een aanpak voor het opzetten van een samenwerkingsorganisatie tussen verschillende partijen uit bouw, zorg en welzijn, natuur en milieu en de overheid. Voor de gezamenlijke organisaties is het gebied een ‘proeftuin’ waarin concrete, haalbare, concepten ontwikkeld worden voor toekomstbestendige woonsituaties.

De subsidierelatie met de woningstichting De Volmacht uit Gieten wordt aangegaan voor de periode maart 2017 tot en met december 2019. Het geld komt uit de Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe. Daarin is de provincie Drenthe met meer dan tachtig partners op weg naar een energieneutraal Drenthe.

[related_post themes=”text”]