Om inzicht te krijgen in de prestaties van warmtepompsystemen in Nederland start de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een monitoringstraject onder Nederlandse huishoudens. Voor de overheid het achterhalen van deze praktijkprestaties van belang om beleid rondom CO2-uitstoot te kunnen maken en monitoren. Daarnaast is deze kennis van belang voor beheerders van het elektriciteitsnetwerk.

Ieder huishouden met een warmtepomp én een slimme meter kan zich aanmelden voor het monitoringstraject. Uit de slimme meter zullen de onderzoekers ieder kwartier de meterstanden voor elektriciteit uitlezen en ieder uur de standen voor aardgas. Ook worden de meterstanden van de afgelopen 13 maanden bekeken om een goede vergelijking te kunnen maken met de oude energie-opwekker.
Daarnaast wordt een aantal andere gegevens in het onderzoek betrokken, zoals het type woning en de samenstelling van het huishouden. In combinatie met de lokale buitentemperaturen kunnen analyses gemaakt worden van de prestaties van warmtepompen en de bijbehorende verbruiksprofielen van huishoudens met warmtepompen.

Initiatiefnemers
Het monitoringstraject wordt gecoördineerd in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties (Enpuls, Gasterra, Gasunie, Liander, N-tra, Stedin, Techniek Nederland) en uitgevoerd door Business Development Holland (BDH). Het onderzoek loopt tot 30 juni 2021.

Op onze nieuwsbrief abonneren