Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 45 seconden

Tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 7 maart verzorgt Benno Schepers (CE Delft, foto) een plenaire inleiding over gasloze nieuwbouw. Wat zijn de optimale alternatieven voor nieuwbouwprojecten, bekeken per soort wijk of buurt? Hij zal toelichten welke techniek kostentechnisch het gunstigst is voor nieuwbouwwoningen, dit afhankelijk van de locatie en de aard van de bebouwing.

CE Delft heeft in 2015 de studie Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050 uitgevoerd. In opdracht van Gasterra en Gasunie is in september 2016 een vervolgstudie afgerond. In de eerste versie werd gekeken naar 15 typische buurten. In de nieuwste versie heeft CE voor alle 12.000 buurten in Nederland de jaarlijkse kosten per warmtetechniek zowel in een klimaatneutraal eindbeeld als ook in de route op weg naar dit eindbeeld berekend. De vervolgstudie gaat vooral uit van de bestaande gebouwde omgeving en kijkt hoe de hybride warmtepomp, woningisolatie, Nul-op-de-Meter woningen, netverzwaring, de luchtwarmtepomp en de bodemwarmtepomp zullen uitpakken.

Meer infortmatie vindt u hier

[related_post themes=”text”]