De softwarepakketten, waarmee gebouwontwerpen kunnen worden getoetst aan de BENG-eisen zijn (wederom) niet tijdig gereed. Opnieuw wordt daarom uitstel gevraagd van de invoering van de BENGeisen. De invoeringsdatum was door eerdere vertraging van de software al eens uitgesteld van 1 januari 2020 naar 1 juli 2020. Dat zou nu nog eens zes maanden later moeten worden.

Voor de bouwpraktijk is het noodzakelijk dat er minimaal een periode van een half jaar (en bij voorkeur een jaar) zit tussen het moment van beschikbaar komen van de nieuwe software (gebaseerd op NTA 8800) en de wettelijke invoering van de nieuwe BENGeisen. Volgens de laatste informatie zijn deze softwarepakketten niet voor 1 januari 2020 gereed. Mededelingen van softwareontwikkelaars hierover variëren van eind januari/medio februari voor de bèta-versie van de software, tot begin april voor de definitief vrij te geven software.

Op onze nieuwsbrief abonneren