Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 90 seconden

SONY DSCVrijdag 12 september is in de Harderwijkse wijk Drielanden de nieuwe onderwijs- en sportaccommodatie Drielanden-West geopend. Het gebouw is zeer energiezuinig en heeft een kwalitatief goed binnenmilieu. Basisschool Alfons Ariens is de hoofdgebruiker van dit gemeentelijke gebouw. Ook de naastgelegen basisschool Het Startblok maakt gebruik van enkele lokalen in dit gebouw. De sportaccommodatie wordt ingezet voor gymnastiekonderwijs aan verschillende scholen en wordt verhuurd aan sportverenigingen.

De gemeente Harderwijk heeft hoge klimaatambities. Deze school – een mooi voorbeeld van energiezuinig bouwen – past hier uitstekend binnen. De school voldoet aan Klimaatklasse B van het programma van eisen Frisse Scholen. Veel duurzame maatregelen zijn toegepast. “De RC-waarde van 5 (waar de norm 3 of 3,5 bedraagt) geeft aan dat het gebouw bovengemiddeld goed is geïsoleerd”, aldus projectleider Benno Ravenhorst van DWA. “Dit geldt voor zowel de gevels, vloeren en daken. De luchtdichtheidsmeting die is verricht, geeft een qv-10-waarde aan die nog lager is dan de gestelde ambitie uit de EPC-berekening.” Het gebouw is voorzien van een WKO-installatie die warmte en koude opslaat in de grond, in combinatie met vloerverwarming. Het gasverbruik wordt daardoor sterk beperkt. Door de toepassing van ruim honderd zonnepanelen op het dak van de sportzaal kan een flinke hoeveelheid stroom worden opgewekt. Een groen vegetatiedak helpt opwarming van het gebouw te voorkomen. Ook is toegepast: aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke regeling voor de verlichting, LED-verlichting in de gangen en sanitaire ruimten en een intelligent gebouwbeheersysteem dat ook de verlichting en zonwering regelt. Dit alles maakt dat de school 50% energiezuiniger is dan de eisen uit het vigerende Bouwbesluit.

Moderne installaties maken gebruik van een mix van duurzame en conventionele energiebronnen. Het is essentieel om deze installaties nauwkeurig te monitoren op correcte werking en prestatie. Monitoringsprogramma Monavisa wordt daarom ingezet voor de monitoring van meerdere installatiedelen in combinatie met een onderhoudsbestek.

Voor meer informatie: www.dwa.nl