Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 46 seconden

Opdrachtgevers in de bouw kunnen hogere boetes verwachten als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes stijgen volgend jaar naar maximaal 13.500 euro. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze aanscherping van de regels de Inspectie SZW beter en harder kunnen laten optreden tegen opdrachtgevers. Zij spelen immers een rol spelen bij de omstandigheden waaronder wordt gewerkt en kunnen medeverantwoordelijk zijn voor ongelukken, overtredingen van de zogenoemde Arboregelgeving en andere misstanden. Opdrachtgevers leggen soms zoveel tijdsdruk op dat dit kan leiden tot ongelukken. Ook schatten ze regelmatig de risico’s van een uit te voeren bouwproject onvoldoende in en nemen daarmee onnodig grote risico’s voor werknemers. Door vanaf de start van een project beter na te denken over veilig en gezond werken, en de planning daar beter op af te stemmen, kunnen arbeidsrisico’s en ongelukken tijdens het werk worden voorkomen, stelt het ministerie.

[related_post themes=”text”]