Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 159 seconden

Viega introduceert gebruikersstations met Hygiëne+ functie die er automatisch voor zorgen dat deze drinkwaterinstallaties volgens het ontwerp en de voorschriften worden gebruikt en de waterverversing op het gebruik is afgestemd. De nieuwe stations zijn met twee watercircuits inzetbaar als koud/warm-gebruikersstation, maar ook als koud/koud- of warm/warm-varianten. Ze worden toegepast in ziekenhuizen, zorg- en verzorgingscentra, scholen, hotels of kazernes om in geval van gebruiksonderbrekingen de noodzakelijke waterverversing te garanderen.

De nieuwe gebruikersstations worden kant-en-klaar voorgemonteerd geleverd. Ze bieden veel montageruimte waardoor deze makkelijk zijn aan te sluiten. De goede toegankelijkheid vereenvoudigt bovendien het onderhoud van de stations.

‘Intelligente’ elektronica
De belangrijkste vernieuwing van de Viega gebruikersstations betreft de intelligente besturingselektronica. Hierdoor kan via een display het station snel in gebruik worden genomen (Basic-mode). Nog uitgebreidere mogelijkheden biedt de Advanced-mode. Het gebruikersstation kan hierbij middels een webapplicatie die op nagenoeg alle apparatuur draait, intuïtief worden ingesteld. Een speciale app of bediensoftware zijn daarvoor niet nodig.

De besturingselektronica biedt tevens nieuwe communicatiemogelijkheden. Zo kunnen de gebruikersstations naar keuze worden opgenomen in een lokaal netwerk of worden gekoppeld met internet. Om de gebruikersstations op te nemen in gebouwbeheersystemen, is naast de optionele GBS-module met 8 binaire in- en 12 uitgangen, ook een vrij-programmeerbare API-interface beschikbaar. Deze is compatibel met de meeste gebouwbeheersystemen. Indien gewenst kan ook een eenvoudige alarmmelder worden aangesloten.

Bij een koppeling met internet biedt Viega, na eenmalige aanmelding op de server, de mogelijkheid om meerdere gebruikersstations binnen één object of gebouw centraal te beheren. Ook de besturing en instelling van een individueel spoelstation zijn mogelijk. Wanneer zich een storing voordoet, maakt het systeem naar wens automatisch een melding hiervan per e-mail.

Uitgebreide protocolregistratie
De gezamenlijke bedrijfsgegevens kunnen naar keuze centraal worden gedownload om deze bijvoorbeeld extern te gebruiken. Bovendien zijn de gegevens bruikbaar voor interne analyses. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfstemperaturen in het leidingnet of de toegepaste spoelhoeveelheden geanalyseerd moeten worden.

Onafhankelijk daarvan biedt de protocol-historie van de besturing een langdurige en manipulatieveilige monitoring van de gebruiksfunctie. Daarmee wordt de beheerder extra bedrijfszekerheid geboden. Dat geldt ook voor de registratie van het gebruikersstation bij Viega tijdens de ingebruikname. Dat zorgt ervoor dat geen enkele update wordt vergeten.

Nieuw is ook de snelle en universele, wachtwoord-beveiligde verzending van protocolgegevens naar mobiele apparatuur.

Spoeling afgestemd op gebruik
De Viega gebruikersstations met Hygiëne+ functie spoelen in principe met een hoeveelheid die op het gebruik is afgestemd. Wanneer een hotelkamer bijvoorbeeld regelmatig wordt geboekt, dan zal het station wellicht gedurende dagen of weken niet spoelen. Wordt de kamer echter langere tijd niet gebruikt, dan start het station zelfstandig de spoeling en zorgt zo automatisch voor de noodzakelijke waterverversing.

De mogelijke start-stop-combinaties van de Viega gebruikersstations omvatten alle denkbare praktijktoepassingen. De hygiënespoeling kan bijvoorbeeld tijd- of interval-gestuurd worden gestart. Ook een temperatuur- of gebruiksafhankelijke spoeling kan worden geprogrammeerd. Bij het bereiken van een bepaald temperatuurniveau of een ingestelde doorstroomhoeveelheid stopt de hygiënespoeling ook weer automatisch. Ook de functie ’thermische desinfectie’ kan worden geprogrammeerd.

Door deze vele combinatiemogelijkheden kunnen de gebruikersstations op iedere toepassingsomgeving worden afgestemd. Toegang tot de installatie verloopt daarbij draadloos via WLAN met mobiele apparatuur (smartphone, tablet) of via een LAN-kabel met laptop of pc.