Vanmiddag kondigde het kabinet een verscherping van de coronamaatregelen aan om een derde coronagolf te voorkomen. De meest ingrijpende maatregel die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd is het instellen van een avondklok. Techniek Nederland laat weten blij te zijn dat de technieksector gewoon door kan blijven werken, ook als er ’s-Avonds een avondklok geldt.

Om door te mogen werken hebben werknemers wel twee verklaringen nodig. Ten eerste een werkgeversverklaring: de werkgever vult deze eenmalig per werknemer in en deze kan voor de gehele avondklok-periode gelden. Alleen het dragen van bijvoorbeeld werkkleding is niet voldoende. De tweede verklaring: ‘Eigen verklaring avondklok’ die je als werknemer zelf invult. Deze moet de werknemer iedere (werk-)dag dan zelf updaten en bij zich hebben. De verwachting is dat dit ook online kan.
Zodra de Tweede Kamer heeft ingestemd met invoering van de avondklok, stelt de  Rijksoverheid hiervoor standaardformulieren beschikbaar via hun website: www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Met twee personen een een cv-ketel installeren kan nog steeds
Naast de avondklok adviseert het kabinet het maximum aantal bezoekers per huishouden per dag terug te brengen van twee naar één. Ook deze aanscherping heeft géén invloed op de installatiesector. Het gaat puur om de privé-situatie. Dus met twee personen een wasmachine installeren of een cv-ketel kan nog steeds. Bij alle werkzaamheden blijft het bestaande protocol leidend, daar verandert niets aan.

Grote verantwoordelijkheid werkgevers
Werkgevers krijgen een stevige verantwoordelijkheid voor het correct omgaan met de uitgifte van de formulieren die werknemers moeten kunnen laten zien als zij straks na 20.30 uur nog op straat zijn. Doekle Terpstra: “We hadden als werkgevers natuurlijk al de verantwoordelijkheid om de afspraken die we in het protocol hebben gemaakt goed in praktijk te brengen. Daar komt nu deze extra verantwoordelijkheid bij. We moeten ons allemaal goed aan de regels houden. In de eerste plaats natuurlijk om verdere verspreiding van het virus en een eventuele derde golf door de Britse variant te voorkomen. Maar ook om door te mogen blijven werken.”

Installatiebedrijven positief over omzet

Ondernemers in de bouwketen zijn positiever over de omzetontwikkeling dan aan het begin van de coronacrisis. Nog maar één op ...
Verder Lezen

Bedrijven die gebouwen verduurzamen herstellen goed van coronacrisis

Ondernemers die huizen verduurzamen, hebben zich in november goed hersteld van de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op ...
Verder Lezen

Koeling neemt vlucht door coronavaccins en trekt zij-instromers aan

De grootschalige vaccinatieprogramma’s die momenteel wereldwijd opgezet worden, hebben grote gevolgen voor de koeltechnische branche. Henk Komin, verantwoordelijk voor strategie ...
Verder Lezen

Bestendig voor de toekomst

We zijn op weg naar de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021. Het kan u bijna niet ontgaan zijn ...
Verder Lezen