Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 48 seconden

De luchtkwaliteit in veel Belgische lagere scholen is zorgwekkend of ronduit slecht. Van de 222 scholen die vrijwillig meededen aan een onderzoek hiernaar, noteerden slechts zeven scholen een goede luchtkwaliteit. Bij 76 scholen is de lucht die kinderen inademen nog aanvaardbaar, maar bij de overige 143 onderzochte scholen is de lucht ongezond. Het onderzoek is uitgevoerd door Greenpeace.

Er is vastgesteld dat de concentratie van stikstofdioxide in de klas hoger is bij mechanische ventilatie dan bij natuurlijke ventilatie. Dit effect is het meest zichtbaar bij scholen in een stedelijke omgeving, waar de stikstofdioxideconcentratie in de buitenlucht al vrij hoog is. Door de continue verversing met diezelfde vervuilde buitenlucht neemt de stikstofdioxide-concentratie in de klas toe, ook al wordt er geventileerd. 

Minder ventileren betekent niet altijd dat de luchtkwaliteit in de klas verbetert, benadrukken de onderzoekers. Ventilatie in de klas blijft belangrijk om de koolstofdioxide die wordt uitgeademd door leraar en leerlingen af te voeren. Te hoge CO2 waarden kunnen leiden tot concentratieverlies.